Qövmünün cavabı isə ancaq: “Ya onu öldürün, ya da yandırın!” – demələri oldu. Lakin Allah onu oddan qorudu. Doğrudan da, bunda mömin adamlar üçün mənimsəməli bir ibrət vardır. (Ənkəbut surəsi, 24)

Hz. İbrahim (ə.s) bütün bütlərinizi qıracağam, sizin bir tək böyük bütünüzə hörmət göstərəcəyəm deyir. Onun boynuna balta asacağam, ona əl vurmayacağam deyir. O da ledün elmidir, onu qırmayacaq mənasını verməz, müvəqqəti ona nəzakət göstərər.

Öldürün və ya yandırın- məhz hz. Mehdi (ə.s)-la də bu cür rəftar ediləcək. Hz. Mehdi (ə.s) hər dəfə gülümsəyərək bunların içindən çıxar.