Göylərin və yerin səltənəti Ona məxsusdur. O, Özünə oğul götürməmişdir və səltənətində də şəriki olan yoxdur. O, bütün şeyləri xəlq etmiş və onları müəyyən bir ölçüylə təqdir etmişdir. (Furqan surəsi, 2)

Allah qızıl nisbətlə təqdir etmişdir. Hər yerdə bir ölçü var, hər yerdə bir riyazi nisbət var.

Onlar dedilər: “Bu necə elçidir ki, yemək yeyir, bazarları gəzib dolaşır? Nə üçün ona özü ilə birlikdə xəbərdarlıq edən bir mələk göndərilmədi?” (Furqan surəsi, 7)

Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-ə vəhy gələrkən Cəbrayılın ağırlığı üstünə çökərdi. Üzərinə örtük örtərdilər. Dəvə ağırlığa tab gətirməyib olduğu yerdə çökərdi. Oradakı hər kəs biz də ağırlığı hiss edirik deyərdilər. Cəbrayıl orada olardı amma görə bilməzdilər. Peyğəmbərimiz Cəbrayılı 2 dəfə gördü, ilk dəfə əsl oluğu kimi gördüyündə huşunu itirdi. Amma Cübbəli mən görərəm deyir.

Niyə ona bir xəzinə verilmədi? Niyə meyvəsindən yeyib dolanmasından ötrü bir bağı olmadı?” Zalımlar: “Siz ancaq sehrlənmiş bir adamın ardınca gedirsiniz” – dedilər. (Furqan surəsi, 8)

Hz. Mehdi (ə.s) zəngin olmayacaq. Onda da sıxılırlar. Və ya bağı-bağçası olsun istəyirlər.