10/30- Məhz orada, hər nəfs əvvəldən etdikləriylə imtahana çəkilmiş olacaq və onlar əsl-gerçək mövlaları olan Allaha döndəriləcəklər. Yalan yerə uydurduqları da, özlərindən uzaqlaşacaq.

Darvinistlərin materialistlərin uydurduqları da özlərindən uzaqlaşacaq. Bir tək quru torpaq və insanlar qalır.

10/31- De ki: “Göylərdən və yerdən sizlərə ruzi verən kimdir? Qulaqlara və gözlərə malik olan kimdir? Dirini ölüdən çıxaran və ölünü diridən çıxaran kimdir? Və işləri dəyişdirib-çevirən kimdir? Onlar: “Allah” deyəcəklər. Elə isə de ki: “Yaxşı, siz yenə də qorxub-çəkinməyəcəksinizmi?

Göylərdən gələn ruzini elmlə anlayırıq. Azotun qida istehsalında istifadə edildiyini elm göstərdi. Əvvəllər fotosintezi bilmirdik. Allah “qulağınızdakı səsi sizə kim eşitdirir” deyir. Qulağın içində əsl qulaq eşidir. Onun qulaq kənarı vardırmı? Yoxdur. O qulağın ehtiyacı yoxdur. Gözlərimiz işığı elektrik cərəyanına çevirir beyinə gətirir. O axını alan göz var. O gözün linzası vardırmı? Yoxdur, amma çox iti görür, deməli əsl göz odur.

Torpaq, azot, karbondioksid ölüdür, amma günəş işığı ilə canlıya dönür. İnsanlar onu yeyirlər, sonra birlikdə olduqlarında kiçik bir spermadan insan olur.