ADNAN OKTAR: Ana, o nurlu, gözəl əllərinlə mənə Qurandan aç bir səhifə ver. Bismillahir-rəhmanir-rəhim. Qoç igid ana, maşaAllah. Əhqaf surəsi, 15. Bax, Allah deyir ki: “Biz insana ana və atasına yaxşılıqla davranmasını tövsiyə etdik”.

APARICI: MaşaAllah, tam səhifəsidir.

ADNAN OKTAR: Ana, bu, sənin kəramətindir, maşaAllah. Allah “Anası onu çətinliklə daşıdı və çətinliklə doğdu. Onun daşınması (yəni hamiləlik) və süddən kəsilməsi 30 aydır” deyir. Şeytandan Allaha sığınıram, “nəhayət, güclü yetkinlik çağına çatıb 40 yaşına çatınca” yetkinlik çağıdır, Peyğəmbərlərə həmişə 40 yaşında Peyğəmbərlik gəlir. Mehdi (ə.s) da 40 yaşında zühur edir, bilirsiniz. 30 ilə 40 yaş arasındadır. “Dedi ki: Rəbbim, mənə ana və atama verdiyin nemətə şükr etməyimi” sağlamlıq, səhhət, nuş, yəni Əlhəmdülillah deyir. Rəbbimizə şükr edirik.

“Və Sənin razı olacağın” Allahın razı olması, “saleh bir əməldə olmağımı” yəni səmimi bir rəftarda olmağımı, səmimi bir ibadət etməyimi “mənə ilham et”. Mənim onsuz da ağlım yoxdur, deyir Ya Rəbb, mən Sənə aidəm, hər şeyi Sən yaradırsan, mənə ilham et. Mən tapa bilmərəm, Sən məni yaradırsan deyir, çünki insanın bir gücü yoxdur. “Mənim üçün soyunda salahı ver” salehlik, gözəl əxlaq, səmimiyyət, qurtuluş, rahatlıq, yaxşılıq, “həqiqətən, mən tövbə edib Sənə yönəldim” bağışla, Ya Rəbb, deyir, Sənə yönəldim “və həqiqətən, mən müsəlmanlardanam” deyir”. Əlhəmdülillah. Amma hansı ana-ata nəzərdə tutulur? Belə igid, cavan, səmimi, cana yaxın. Hocamız kimi, Allah aşiqi.

QONAQ ANA: Övladlarımız bizə Allahın əmanətləridir. Rəbbimizin gözəl əmanətidir. Məncə, onları ən gözəl şəkildə yetişdirib Uca Rəbbimə xəcalətli olmadan bir yerə çıxara bilmək ən böyük lütfdür. Ən böyük qürurdur. Mən buna inanıram, hocam. Yəni bizlər bir vəsiləyik.

ADNAN OKTAR: Yaradan Allah Əlhəmdülillah. Bu da Allah aşiqi, maşaAllah. Belə Allah eşqi ilə divanədir, maşaAllah. Ürəyi coşğun bir sevgi ilə doludur. Allah hidayətini artırsın, Cənnətdə qardaş etsin, inşaAllah. Biz nə cür ana-ata istəmirik. Kommunist, uşağını da kommunist etmək istəyir. Allahsız, kitabsız etmək istəyir. Bunu qəbul etmirik. Uşaq belə yerdən qaçmalıdır. PKK-lıdırsa, qaçacaq. MazAllah neuzubillah ensest əlaqəyə girir, əxlaqsızdırsa, qaçmalıdır. İddia edilən Ərgənəkon təşkilatına mənsubdur. Yaxud uşağını təxribatçı etməyə çalışır. Mən belə ana-ata gördüyümdə qaçaram. Belə olmaz.

Müsəlman övladı olacaq, Türk-İslam əxlaqını mənimsəyəcək və uşağını da o istiqamətdə yetişdirəcək, inşaAllah.  Amma onlara dua edirik Allah hidayət versin, ağıllarını açsın, gözəl yola çatdırsın. Təcrid edib,  yox olsunlar demirik. Dua edirik düzəlsinlər, inşaAllah. Allah “məhz bunlar” deyir “etdiklərinin ən gözəlini qəbul edərik,” deyir “pisliklərindən keçərik”. Allah etdikləri səhvləri bağlayacağam deyir. Üzlərinə vurmayacağam, xəcalətli etməyəcəyəm deyir. Bütün insanların, birliyin bir araya gələcəyi gün, onu örtəcəyəm deyir. Öz də xatırlaya bilməyəcək, etdiyi səhvi insan xatırlaya bilməyəcək. “Bunlar Cənnət xalqı içindədirlər”.

“Bayram yeri müsəlmanlarla bir yerdə” bu onlara vəd olunan doğru bir vəddir” deyir. Allah doğru söyləyirəm deyir. “O kəs ki, ana və atasına: “Of sizə, məndən əvvəl nə qədər nəsillər gəlib-keçmişkən məni dirildib çıxarılacağımlamı təhdid edirsiniz”—dedi”. Baxın xeyirsiz övladdır, dinsiz nə deyir anasına baxın. Of sizə deyir, anaya of deyilməz, haramdır. “Məndən əvvəl nə qədər nəsillər gəlib-keçmişkən”, yəni onlar da dinsiz, imansızkən deyir. “Məni dirilib çıxarılacağımlamı təhdid edirsiniz?” Anası-atası deyir ki: “Balam, müsəlman ol, Allahdan qorx, müsəlmanların içinə qatıl, Allahın dininə uy deyir, gözəl əxlaq sahibi ol deyir.

Sən haradan çıxarırsan, bununlamı bizi təhdid edirsən? deyirlər. Bizi axirətləmi təhdid edirsən, axirət vardırmı ki deyir, Əstəğfirullah. “O ikisi, ana və atası isə, Allaha yalvararaq səndən heyif, iman et”. Bax, mömin ananı görürsənmi? Biz belə ananın ayağının altını öpərik. Mən onun ayağının tozunu öpərəm. Baxın “yazıq sənə, iman et”. Övladını imana çağırır. İmandan soyutmur. Müsəlmanlardan soyutmur, müsəlmanlarla gedib görüşmə demir, get görüş deyir. “Şübhəsiz, Allahın vədi haqdır”. Nədir? Mehdi (ə.s)-ın çıxışı, Məsih (ə.s)-ın enişi, qiyamət deyilmi? “O” baxın, xeyirsiz övlad nə deyir.

“Bu, keçmişlərin nağıllarından başqası deyil” deyir, iman etmir. “Məhz bunlar, cinlərdən və insanlardan özlərindən əvvəl gəlib-keçmiş ümmətlər içində əzab sözü üzərinə haqq olmuş kəslərdir”. Cinlərdən də belələri var. Məsələn, bir ana çağırırıq, elə əcinəilərdən danışıram. Çəkmiş başı. Nə din, nə iman Allah verməsin, nə Kitab. Bir neçə imanlı olan var, maşaAllah, onları öyrədirik, izah edirik. Xeyli də çoxaldılar. Bu cinlər fağırdırlar. Kimsə bunlarla maraqlanmamışdır, bu yazıqlarla. Nə bunlara dərs deyən olmuşdur, nə söhbət edən olmuşdur. Təəssüf ki,  bunları belə buraxmışlar. Belə Qurana möhtacdırlar, İslamı izah etdikcə eşqlə dinləyirlər. Ana, nə soruşsam, həmin an cavabını, doğrusunu verirlər, maşaAllah.