ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI  (13 DEKABR 2010)

 

ADNAN OKTAR: Bismillahir-rəhmənir-rəhim, bir səhifə açaq. Muminun surəsi, 96-cı ayə. “Pisliyi ən gözəl olanla uzaqlaşdır; Biz, onların aid etdikləri sifətləri daha yaxşı bilirik.” Pisliyi ən gözəl olanla necə uzaqlaşdırarsan? Elmlə, məlumatla, sevgiylə izah edərək, razı salaraq. Biz nə edirik? Eynisini edirik. Ən gözəl olanla; söyüşlə, qışqırıqla deyil. “Və de ki: “Rəbbim, şeytanın vəsvəsələrindən Sənə sığınıram.”” Şeytan münafiqlərə vəsvəsə verər, dəccala vəsvəsə verər, xurafatçılara vəsvəsə verər. “Onlardan sənə sığınıram, Ya Rəbb” deyirik. Müsəlmanın şəxsən özünə də şeytan mənfi istiqamətdə vəsvəsə verə bilər, hamısından Allaha sığınacağıq.

“Və onların mənim yanımda olmalarından da Sənə sığınıram, Rəbbim.” Yəni iblis ordusu, iblisin və iblisat. Müsəlmanlara dəccalın işçilərinin yanaşması; necə olar? İnternetdən yanaşar, başqa kanaldan yaxınlaşar, qəzetlərdən yaxınlaşar, evinə yaxınlaşar, deyilmi? Televiziya kanallarında müsəlmanların əleyhinə fəaliyyət göstərər. Darvinizmi, materializmi izah edər, ateizmi izah edər. “Hamısından Sənə sığınıram” şəklində müsəlman dua edir. “Sonunda, onlardan birinə ölüm gəldiyi zaman, deyər ki: Rəbbim, məni geri qaytar.”” Ölüm gəldiyində küfr hər dəfə bunu söyləyir. Mələklər canını almağa gəlincə anlayır. Məsələn, döyərək canını alırlar. Qışqırır; “məni geri qaytarın” deyə, “mən rəftarımı düzəldəcəyəm” deyir. Yəni “belə əxlaqsızlıq etməyəcəyəm” deyir. “Darvinizmə, materializmə inanmayacağam. Allahın bir olduğuna inandım. Məni geri qaytarın, müsəlman olduğumu göstərmək istəyirəm” deyir.

“Ki, geridə buraxdığım (dünya)da saleh əməllər edim.” “Səmimiyyətimi göstərim” deyir, “dönüb yaxşı bir insan olduğumu göstərmək istəyirəm, mənə vaxt verin” deyir. Allah deyir ki, bax, cavabı belədir, tək bir söz söyləyir Allah; “əsla” deyir Allah. Reinkarnasiyaçılar var; “dönərik”, “belə olarıq, belə olarıq”, “geri gəlirik.” Elə bir şey yoxdur. Bax, Allah nə deyir? “Əsla.” Əsla nə deməkdir? Qeyri-mümkündür. “Həqiqətən bu, yalnız bir sözdür, bunu da özü söyləyir. Onların önlərində, dirildilib qaldırılacaqları günə qədər bir maneə (boğaz) vardır.” Bax; “Onların önlərində, dirildilib qaldırılacaqları günə qədər bir maneə (bərzax) vardır.” Bir aləmlə bağlanılmışdır. Çünki başqa aləmə alınmışdır. Öldüyü an başqa aləmə alınır. Artıq o aləmdən bu aləmə keçə bilməz. O bərzaxı keçə bilməz, mümkün deyil. O, artıq o aləmin içində diriləcəyi günə qədər qalır.

 “Beləcə Sura üfürüldüyü zaman artıq o gün aralarında soylar (və ya soy əlaqələri) yoxdur.” “Hansı millətdənsən? Türksən mi, kürdsən mi, çərkəzsən mi, lazsan mı? Allah bu, artıq yoxdur deyir. “Və (üstünlük məqsədiylə soyu və ya bir-birlərinə vəziyyətlərini) araşdırmazlar.” Yəni; “sənin vətənin haradır? Sən hansı eldənsən, hansı kənddənsən? bunu da araşdıra bilməzlər” Allah deyir.

“Bunu soruşmağa gücləri çatmayacaq” deyir Allah. “Artıq kimin çəkisi ağır olsa, məhz onlar qurtuluşa çatanlardır ” Yalnız buradakı “sur” deyilincə insanların həmişə ağlına, “bir kiçik boru vardır” kimi, o, Allahın qatında xüsusidir; o zaman gördüyümüz vaxt anlayacağımız həqiqətlər. Məsələn, heç ümid etmədiyimiz bir şeylə qarşılaşa bilərik, heç təxmin etmədiyimiz. Amma Allah ona “sur” demişdir. “Sura üfürüldü.” Məsələn, o hadisənin olması sura üfürülmə olmuş olur. Məsələn, deyir ki; “tərəzisi ağır olsa”. İndi “tərəzi” deyincə adamın ağlına nə gəlir? “Tərəziyə mi çıxacağıq?” deyər. O deyil. Günahları və savabların nisbətlənməsinə tərəzi deyilir, ölçülməsi. Yoxsa qram, dirhəm filan; o tərz bir şey deyil.