Onun üçün (Hz. Mehdi (ə.s) üçün) dünyanın yüksək yerləri alçaq olacaq və dünyanın səthi isə ovcunun içində olacaq. (Təfsiri Əli bin Ibrahim Qummi II cild, səh. 253 və Bihar 7-ci cild, səh. 326)

 

Bütün problemlər və çətinliklər ona boyun əyəcəklər.

(Təfsiri Əli min Ibrahim Qummi cild: 2, səhifə 253 və Bihar  7-cild, səh. 326)

 

 Öz nuru ilə dünyanı işıqlandıracaq.

(Təfsiri Əli bin Ibrahim Qummi II cild, səh. 253 və Bihar 7-ci cild, səh. 326)

 

 Cəbrayıl, Mikayıl, İsrafil və o biri mələklər Onunla (hz. Mehdi (ə.s) ilə) birlikdə olacaqlar və ona kömək edəcəklər. Eyni şəkildə mələklərdə Ona kömək etmək üçün göydən enəcəklər.

(Təfsiri Əli bin Ibrahim Qummi  II  cild, səh. 253 və Bihar  7-ci cild, səh. 326)

 

 1b5809352ac16e052c710c0eecd654d3