ADNAN OKTARIN KAHRAMANMARAŞ AKSU TV-DƏKİ CANLI REPORTAJI (17 yanvar 2011)

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Hud surəsi, 109-cu ayə. Şeytandan Allaha sığınıram. “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə. Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər. Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik.” Əvvəl də açıqlamışdım, eyni zamanda darvinistlərə aid bir ayədir. “Lakin şübhəyə qapılmayın”-deyir Allah, müsəlmanlara. Əvvəllər necə atalarına ibadət edirdilərsə, onlar da eyni şəkildə ibadət etdiklərini deyir, inşaAllah. “Əhalisi əməlisaleh olduğu bir halda, Rəbbin o ölkəni haqsız yerə məhv etməz.” Bu ayənin də əbcədi 2020 tarixini verir, maşaAllah.