Hörmətli Adnan Oktarın Kaçkar TV-dəki canlı reportajı (1 dekabr 2010)

 

ADNAN OKTAR: “Bunun üzərinə öz vicdanlarına müraciət etdilər. “Həqiqət budur ki; zalım olanlar sizlərsiniz (bizik)” dedilər,” yəni zülm etdiyini bilir. “Sonra yenə köhnə düşüncələrinə qayıtdılar”. Elədir, bəzi insanları razı salarsan, qapıdan çıxar yenidən azar. İzah edərsən “doğrudur, Allah razı olsun” deyər, hətta göz yaşı tökər. “Nə qədər doğru söylədin” deyər. Sanki 10 dəqiqə əvvəl sən izah etməmişsən kimi evə gedər bir də zəng edər baxarsan azmış, başı getmiş, “daha yeni izah etdim” deyirsən. “Yox, tam tərsinə döndüm” deyir. Mehdiyyət bununla da qarşılaşacaq. Bu çox məqbuldur, buna diqqət çəkilmiş olur. Yəni insanlar “eşitdik, itaət etdik” deyərlər. Bir müddət sonra azarlar, tam tərsi olar, heyrətlər içində qalar insanlar da, şok olarlar. Halbuki, o azma payını müsəlmanın hər zaman qoyması lazımdır. O çox sıx rast gəlinən bir şeydir. İzah etdim, doğru yola gəldi deyə əmin olmayacaqsan. Məsələn; “Müsəlmanam” deyər, beş vaxt namaza başlayar. Sabahısı gün, kommunist, dinsiz olduğunu açıqlayar. Şok olmağa heç ehtiyac yoxdur, bu Allahın adətullahında tez-tez rast gəlinən bir vəziyyətdir.

“Sonra yenə köhnə düşüncələrinə qayıtdılar. “And olsun, bunların danışmayacaqlarını sən də bilirsən” deyirlər. Bilirsənsə, o zaman niyə müdafiə edirsən. Deməli, psixopatlıq edənlər məntiqsizliklərini özləri də bilirlər. Şəxs-i mənəviçilər özlərinin də məntiqsiz, nalayiq danışdıqlarını bilirlər. Və yaxud darvinistlər də özlərinin azğın olduqlarını, səhv olduqlarını çox yaxşı bilirlər.