HZ. MEHDİ(Ə.S.)-IN DİZ QAPAQLARI ÖNƏ ÇIXIQ QURULUŞDADIR.

(Mucəmul hadisi İmam Mehdi cild: 4, səhifə 154 və Kamalud Din cild: 2, səhifə 376 və Bihar cild: 52,səhifə 322)

0692bfl