Hz. Mehdi (ə.s) geniş çiyinli olacaq, sümük quruluşu isə gənc olacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın çiyin ucu sümüyü mülayim, iri iki çiyininin arası genişdir.(Bihar :cild: 13, səhifə 8,9,10,11,109,110,112,115,118,119,125,167 və Yenabiul Məvəddət cild: 3, səhifə: 407 və İsbatul Xuda cild: 3 səhifə: 593 və Şərhi Nəçhul Bəlağa(İbni Əbil Hədid) cild: 1, səhifə 281,282 və Ən Nəcm-ağıl Sağıb cild: 1 səhifə 279 və Əl Fusulil Muhimmə səhifə: 289-290 və Elamul Məlumat: cild: 2 səhifə 294 və Umdəti Sahibul Ahbar cild: 2 səhifə 499 və Mucəmi Məlahimi Fitən cild:1 səhifə: 203 – 214 və cild: 3 səhifə 76 – 80)      

2ivdvk2(1)