Hz. Mehdi (ə.s)-ın sağ ayağında dərisinin rəngindən tünd bir iz olacaq

Hz. Mehdi (ə.s)-ın ayaqları kök, böyük  olacaq və sağ ayağında dəri rəngindən bir az tünd bir iz olacaq. (Mucem-ul Ehadis-i İmam Mehdi cild: 4 səhifə: 154; Kəmal-ud Din cild: 2 səhifə: 376; Bihar cild: 52 səhifə: 322)

Hz.Mehdi (ə.s)-ın sağ ayağında qara rəngli bir ləkə (xal) vardır.  (Şeyx Məhəmməd İbn İbrahim-i Numani, Qeybət-i Numani səh. 251 )    

36