Adnan Oktarın 10 mart 2010 tarixli TV Kayseri reportajından

 

ADNAN OKTAR: Bax hz. Yusif (ə.s)-ı xüsusilə deyir ki, “Mehdi (ə.s) hz. Yusif (ə.s)-a bənzəyər” deyir. “Hansı cəhətdən” deyir, “zindan cəhətdən”. Deməli, hz. Yusif (ə.s)-a bənzər bir böhtan da hz. Yusif (ə.s)-ə atıldığı kimi Mehdi (ə.s)-a atılacaq. İnşaAllah. Və haqlı olduğu bilinməsinə baxmayaraq, yəni Mehdi (ə.s)-ın haqlı olduğu bilinməsinə baxmayaraq, yenə həbs olunacaq. Buna diqqət çəkilmişdir, inşaAllah.

Hz. Yusif surəsi 12-ci surədir. 111 ayədir, inşaAllah. “Yusif atasına, atacan”, şeytandan Allaha sığınıram, “həqiqətən, mən yuxumda 11 ulduz, günəş və ayı gördüm. Mənə səcdə edərkən gördüm” deyir. Əvvəla ulduz. Ulduzlar indi, məsələn, Halley kometası, Mehdi (ə.s)-a xidmət etdi. Xüsusi olaraq deyilmi? Deyir ki, burada, nə deyir? “Mənə səcdə etməkdələrkən gördüm” deyir. Yəni bu ulduzlar hz. Yusif (ə.s)-ın əmrindədirlər. İndi Axırzamanda da məsələn, Lulin kometası hz. Mehdi (ə.s)-a xidmət edir. Ona bir əlamət olaraq gəlir.

“Mən” deyir, “hz. Mehdi (ə.s)-ı  müjdələməyə gəldim” böyük kometa deyir. İki tərəfdən işıq saçaraq gəlir. “Niyə gəldin” dediyimizdə, “mən” deyir, hz. Mehdi (ə.s)-ı müjdələmək üçün Allah tərəfindən göndərildim” deyir. Deyilmi? Yəni diliylə bunu söyləyir. Halley Kometası nə edir? “Mən də Mehdi (ə.s)-ı müjdələmək üçün” deyir. “Məni gördüyünüzdə bilin ki, Mehdi (ə.s) gəlmişdir” deyir. Lulin gəldiyində nə deyir? “Məni gördüyünüzdə bilin ki, Mehdi (ə.s) gəlmişdir və mən gəlmədən əvvəl quraqlıq olacaq, mən gəldikdən sonra yağış yağacaq” dili halıyla deyir .

Baxın burada da Quran buna işarə edir. Yəni ulduzlar necə Yusifin əmrindədirsə, ona bir işarə və ona bir müjdədirsə, onu xəbərdar edirsə, eyni şəkildə hz. Mehdi (ə.s)-ı da müjdələyir edir və ulduzlar müjdələyir. Ona açıqca burada işarə var. “Demişdi ki, oğlum”, şeytandan Allaha sığınıram, “yuxunu qardaşlarına demə.

Yoxsa sənə bir tələ qurarlar. Çünki şeytan insanlar üçün açıq-aşkar bir düşməndir. Beləcə, Rəbbin səni seçəcək, sözlərin şərhindən sənə öyrədəcək və daha əvvəl ataların İbrahim, İshaqa tamamladığı kimi sənin və Yaqub ailəsinin üzərindəkini nemətini tamamlayacaq. Əlbəttə, Rəbbin biləndir, hökm və hikmət sahibidir”. Baxın, “beləcə, Rəbbin səni seçəcək”, əbcədi 2020-dir.

Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixi, ortaya çıxışı əbcədi 2020-dir. Bu, 5 və 6-cı ayələrdə var. 5 və 6: “Demişdi ki, oğlum yuxunu qardaşlarına demə. Yoxsa sənə tələ qurarlar”. Məsələn, Mehdiyyətin də açıqlanmasıyla birlikdə bütün anti-Mehdi hərəkətlərdə bilirsiniz, böyük bir coşqunluq başladı.

Bir qismi “Mehdi (ə.s) çıxmışdır”, bir qismi “Mehdi (ə.s) çıxacaq, amma 570 il sonra çıxacaq” deyir. Bir qismi “Mehdi ruhdur, televiziya verilişləri kimidir, görünməz. Televiziya dalğaları kimidir” dedi. Bir qismi “şəxsi-mənəvidir, fikir sistemidir, Mehdi deyə bir şey yoxdur” dedilər. Və hər yerdə bir anti-Mehdi hərəkət başladı, deyilmi? “Mehdi gəlməyəcək” deməyə başladılar.

Baxın, Quran buna işarə edir. “Demişdi ki, oğlum yuxunu qardaşlarına demə”. Biz məsələn, indi Mehdiyyəti bir izah etdik, dedilər “sən o zaman Mehdilik iddia edirsən. Sən belə bir şeyi necə izah edə bilərsən, bu bir fitnədir” deyirlər. “Mehdi mövzusunu biz əvvəldən bəri həmişə gizlədərdik, gizli tutduğumuz bir mövzu idi, sən bunu niyə ortaya çıxartdın? Niyə izah edirsən” deyirlər.

Məsələn, bax  Mehdi öncüsü olaraq fəaliyyət göstərən bir insan olaraq  mənə qarşı müsəlman qardaşlarım böyük reaksiya verdilər. Yəni “Mehdi (ə.s)-ı necə izah edərsən” deyə. Bax, o bizim bir yuxumuzdur o İslamın dünyaya hakimiyyəti. Bax deyir ki: “Oğlum, yuxunu qardaşlarına danışma”. Biz də bax, yuxumuzu qardaşlarımıza danışdıq. “Yoxsa, sənə bir tələ qurarlar. Çünki şeytan, insan üçün açıq-aşkar bir düşməndir”.

Məsələn, bizə qarşı edilən oyunda iddia edilən Ərgənəkon Təşkilatının fəaliyyətlərində də özünə müsəlman deyilən kəslər də vəzifə alırdılar. Yəni bizə qarşı millət sırf dinsizlər fəaliyyət göstərir zənn edirlər. Elə bir şey yoxdur. Şəxsən müsəlman görünən kəslər də bu işin içindədirlər. Yəni bizə qarşı fəaliyyətdə vəzifə alırlar. Baxın Mehdi (ə.s)  öncüsü olaraq bizdə də oxşar bir vəziyyət olduğunu görürük. Yəni Quran hər yerə, hər hadisəyə işarə edir. Məsələn, Allah İbrahim və İshaqın nəslinə nemətini tamamlamaqdan bəhs edir. Hz. İbrahim (ə.s)-ın nəslindən kim var? Mehdi (ə.s)  var, hz. İsa (ə.s) var.

Allah axır zamanda dünya hakimiyyətiylə bu nəsilə nemətini tamamlayacaq. İslamın dünyaya hakim olmasıyla. “And olsun, Yusif və qardaşlarında soruşanlar üçün ayələr vardır”, yeddinci ayə. Bu da çox mənalıdır, 12 və 7 Yusif surəsində kilid rəqəmlərdir. “Onlar belə demişdi: “Yusif və qardaşı atamıza bizdən daha yaxındır; halbuki biz, bir-birini gücləndirən bir birliyik”.

Baxın, məsələn, hz. Yusif (ə.s)-a qarşı qısqanclıq var. Mehdi (ə.s)-a qarşı da qısqanclıq olacaq və bu qısqanclıq və həsədə görə də Mehdi (ə.s)-a qarşı bir çox müsəlman bilinən adam qarşı hərəkət edəcək. Quran buna da işarə edir. Baxın: “Öldürün Yusifi və ya onu bir yerə atıb-buraxın ki, atanızın üzü yalnız sizə (dönük) qalsın”. Bax, sırf həsəddəndir, görürsünüz və həsəd üzündən öldürməyi də gözə alırlar. 22-ci ayə Yusif surəsində:

“Yetkinlik çağına çatınca” 22-ci ayə. Yəni Quranada ayələrin rəqəmləri də sirlidir. 22, iki ədəd 2-dən meydana gələn rəqəmdir. Deyilmi? “Yetkinlik çağına çatınca, ona hökm və elm verdik. Biz yaxşılıq edənləri belə mükafatlandırarıq”.  Yəni Ledün elmi, dərinlik elmidir. Baxın, məsələn 19-cu ayə: “Bir yolçu-karvanı gəldi, suçularını göndərdilər”. Quranda  bir qisim insan bunu hekayə kimi zənn edə bilər. Yəni bu, nə gözəl bir hekayədir deyə dinləyirlər. Halbuki, bunlardakı hər söz, hər cümlə əhəmiyyətli bir hadisəni açıqlamış olur. Baxın: “Bir yolçu karvanı gəldi.” Bir. “Suçularını göndərdilər.” İki. “O da vedrəsini uzatdı”. Üç. “Ey müjdə… bu bir uşaqdır”.

İndi bir uşaqdan bəhs edilir və müjdələyir. Müjdələyir. “O da vedrəsini uzatdı”.  Mehdiyyət çağı Dolça bürcünün hakim olduğu bir çağdır. Məsələn, biz indi Dolça bürcü çağına girdik, bilirsiniz. Bütün dünya bilir. Dolça bürcü çağıdır, deyilmi, Dolça bürcü. Baxın, Quranda Dolça bürcünə də işarə olaraq; “O da” deyir “vedrəsini uzatdı,” deyilmi? Bəli və bir uşaqdan bəhs edilir. Bax: “Ey müjdə! Bu bir uşaqdır”. Dolça bürcündən bəhs edilir və bir uşaqdan bəhs edilir. Bir uşaqla müjdələyir. “Ona çox əhəmiyyət vermədilər” deyir.

Məsələn, bu da çox əhəmiyyətlidir. Mehdiyyətin bir xüsusiyyətidir. Mehdi (ə.s)-a əhəmiyyət verilməyəcək. “Burax canım sən də” deyəcəklər. “Nə əlaqə” filan deyəcəklər. Əhəmiyyət verilməməsi Mehdi (ə.s)-ın örtüsüdür, pərdəsidir. Allah onu əhəmiyyət verilmədiyi üçün örtəcək, bağlayacaq. Əhəmiyyət verilməsi təhlükəli olardı. Əhəmiyyət verilmədiyi üçün qorunacaq, inşaAllah. “Yusifi yer üzündə məskunlaşdırdıq”.  Mehdi (ə.s)-ı da Allah yer üzündə məskunlaşdıracaq. “Ona sözlərin şərhindən öyrətdik”, Mehdi (ə.s) da mükəmməl şərh edəcək. Quran şərhi və hədis şərhini mükəmməl edəcək. “Allah əmrində qalib olandır”, əbcədi 2014-dür.

Baxın, Quranın hər yeri doludur. Baxın, Dolça çağında olmağımız, Dolça bürcü çağında olmağımız çox əhəmiyyətlidir. Bütün dünyada bu əhəmiyyətli bir xüsusdur; axırzamanda dolça bürcü çağında olmağımız və bir uşaqdan bəhs edilməsi və müjdələnməsi çox əhəmiyyətlidir. “Allah əmrində qalib olandır” ayəsinin də 2014 tarixini və Mehdi (ə.s)-ın çıxış tarixini verməsi, Mehdiyyətin əhəmiyyətli bir tarixini verməsi əhəmiyyətlidir. Çıxış deyərkən onun diqqəti çəkdiyi dövr. Yəni gücünün ortaya çıxdığı dövr. Baxın, Allah ayədə deyir ki: “Qadın onu arzulamışdı”. Yəni həqiqətən, Yusif (ə.s) çox cazibədar və çox təsir edici, qeyri-adi dərəcədə yaraşıqlı idi. “Çünki o, müxlis qullarımızdan idi”, səmimi idi. Səmimi insanı Allah cazibədar edər.

Yəni səmimiyyətsiz insanda bir itələyicilik olar. Yəni istədiyi qədər gözəl olsun, qadın çox səmimiyyətsizdirsə, insana belə ət kimi gəlir. Belə ət, sümük yığını kimi itələyici olar. Kişi də qadına mal kimi gəlir. İstədiyi qədər yaraşıqlı olsun. Məsələn, oğlan qorxunc kimidir. Soyu-boyu müəyyən deyil, amma qadına o camış kimi gəlir. Yəni təsirlənməz. Çünki bir ağıl yoxdur, ruh yoxdur. Səmimiyyət insana çox təsir edər. Adam məsələn, mal kimidir, amma qadın baxır itələyicidir, yəni murdardır. Elektriki yoxdur. Yəni bir təsir ediciliyi olması üçün səmimi və ağıllı olması lazımdır. Bunun gücü artınca qadınların dözə bilməyəcəyi dərəcədə bir təsir meydana gəlir.

Yəni qadın məsələn, bu vəziyyətə niyə düşdüyünü onlara isbat etməyə çalışır, qadınlara. Yəni “o qədər şiddətli cazibədardır ki” deyir, “bunu siz də görün, mənim haqlılığımı anlayın” deyir. Qadınlar hz. Yusif (ə.s)-ı gördüklərində heyran olurlar. Səbəbi nədir? Səmimi və çox ağıllı olmasıdır. Ona təsir edir. Yoxsa orada hz. Yusif (ə.s) kimi yaraşıqlı çox insan vardır. Amma onun elektiriyinin, onun təsir ediciliyinin səbəbi ağlı, səmimiyyəti, dərinliyi, ehtirası, Allaha olan eşqidir və Allah eşqiylə ruhunun coşmuş olmasıdır və onun meydana gətirdiyi bir elektrikdir. İnşaAllah. Qadınların da öz arasında, yəni fitnəçi qadınların “…doğrusu, bu sizin nizamınızdan (biri)dir.

Həqiqətən, sizin nizamınız böyükdür” dedi” deyir. Qadınlar öz aralarında yardımlaşıb çox böyük birlik qurarlar. Bu bilinər. Deyilmi? Yəni əcaib oyunlar qurarlar. Yəni xüsusilə saf kişilər o şeyə düşərlər. Baxın: “Rəbbim, zindan, bunların məni çağırdıqları şeydən mənə daha sevimlidir. Qurduqları nizamı məndən uzaqlaşdırmazsansa, onlara meyl göstərər, cahillərdən olaram” deyir. “İstəmirəm, ya Rəbbi” deyir. “Məni qurtar” deyir. Baxın: “Rəbbim, zindan, bunların” deyir baxın, qadınların hamısının. “Bunların”. Bir tək bir adam üçün demir bax; “bunların məni özünə çağırdıqları şeydən” hamısı hz. Yusif (ə.s)-la sevişmək istəyirlər. Hamısı birlikdə olmaq istəyirlər. O da Allaha sığınır. Yəni heç bir şəkildə istəmir.

Çünki qeyri-qanuni əlaqə olacaq. Halal bir əlaqə olmayacaq. “Zindan çağırdıqları şeydən mənə daha sevimlidir” deyir . Bax “mən zindanı seçərəm” deyir. Yəni bir qadınla cinsi əlaqəyə girməkdənsə, qadınların onu çağırdıqları cinsi əlaqəyə girməkdənsə, -sarayda qalacaq, bax sarayda qalacaq, kef, zövq içində olacaq, qadınlarla istədiyi qədər əlaqəyə girəcək- “mən bunu istəmirəm, məni zindana qoy, ya Rəbbi” deyir. “Mən halalıyla yaşamaq istəyirəm” deyir.

Bax, cazibədar və gözəl olmasının səbəbi də məhz budur. Əgər bir kişi fahişədirsə, Allah onu çox itələyici edər. Yəni fahişə bir kişi çox iyrəndiricidir. Yəni necə fahişə qadın insana itələyici gəlirsə, fahişə kişi də qadına itələyici gəlir. Qarşısına çıxanla yatan, qarşısına gələnlə bilmirəm bir şeylər edən, halala-harama diqqət yetirməyən, Allahdan qorxmayan, səmimiyyətsiz, kələkbaz, fırıldaq bir kişi belə davamlı pozadan-pozaya, oyundan-oyuna keçən, üç nömrəli baxış, iki nömrəli baxış, küçədə, bazarda var belə tiplər, onlar qadınlara çox itələyici gəlir. Yəni professional kişi.

Qadınların təbii və səmimi olan, Allahdan qorxan kişidən xoşları gələr. Çünki onun özünəxas bir zadəganlığı, dərinliyi, təmizliyi və bir soyluluğu vardır. Qadın adilikdən iyrənər. Yəni onun ruhunu iflic edər. Yəni bilmədiyi bir güc dövrəyə girər və ondan iyrənər. Deyirlər ki; “daha yeni evlidir. Necə olur boşanır?” deyir. Qardaşım, sən ətləmi evləndin?

Sümükləmi evləndin? Ruh ilə evləndin. Ruhu yoxdur, adamın ruhu qopmuşdur. Səmimiyyətsizdir, Allahdan qorxmur, Allah sevgisi yoxdur. Adamın içi boşalmışdır, ondan ancaq cəsəd qalmışdır. Qadın da cəsəddən iyrənir. Onsuz da bir qadın cəsəddən iyrənər, bunda çaşacaq nə var? İnşaAllah. Baxın; “Beləcə Rəbbi, duasını qəbul etdi və onların hiyləli nizamlarını ondan uzaqlaşdırdı”. O “fahişəliyə girməsinə maneə törətdi” Allah deyir. Çünki elə bir şey olmuş olsaydı hz. Yusif (ə.s) bitərdi, Allah əsirgəsin.

Bütün gözəlliyi gedərdi. Onun gözəl olmasının səbəbi təmiz olmasıdır, iffətidir. Bir kişi iffətini itirərsə, o da fahişə olar.  Baxın, “yeddi inək görürəm, onları yeddi zəif inək yeyir; bir də yeddi yaşıl başaq və digərləri isə qupquru” deyir. İnəyi bir başqa inək yeyir. Bu, bizim heç təxəyyül edə bilməyəcəyimiz bir hadisə idi; inək inəyi yeyərmi? Baxın, 2010-cu ildəyik, indi inəklər inəkləri yeyir. İnəyin sümüyünü yeyir, ətini yeyir, qanını yeyir. Yem edilir bilirsiniz. Mal ətindən düzəldilir. İnəklərə mal ətindən düzəldilmiş, malın sümüyündən, ətindən, qanından edilmiş yem verilir və onu yeyir. Və Quranın bu işarəsi ortaya çıxmış oldu.

Məsələn, bu, Quranın bir sirridir. Bax, “biri ağasına şərab içirəcək” deyir. Bunu 10 il sonra açıqlayacağam. Allah ömür versə, bunu açıqlayacağam. “Digəri isə asılacaq, quş onun başından yeyəcək”. Quş onun başından yeyəcək, bunu da 10 il sonra açıqlayacağam, inşaAllah. Amma bir asılma var, bu da Menderes dövrünə işarə ola bilər. Yəni Adnan Menderesin asılmasına işarə ola bilər. “Dedi ki: “Siz yeddi il, əvvəllər (əkdiyiniz) kimi əkin, yediyinizin az bir qismi xaricində (qalanını) biçdiklərinizi başağında saxlayın”. 47-ci ayə və burada yenə 7-yə diqqət çəkilir. “Bunun arxasından (quraqlığı) çətin yeddi il gələcəkdir”.

Bu, indi başladı. İqtisadi böhran başladı. 2007-də başladı, 2014-ə qədər davam edəcək. Quran buna işarə edir. “Sonra bunun arxasınca bir il gələcəkdir ki, insanlar onda çoxlu yağışa qovuşdurulacaq” deyir. 2009-da necə yağışlar başladı, baxın 49, burada 9 rəqəminə işarə var, deyilmi? İnşaAllah. Yağış yağmayacaq deyirdilər, çox yağmağa başladı. “Və yaxşılıq edənlərin əcrini itirmərik” Allah Yusif surəsində deyir, əbcədi 1998-dir. 56-cı ayə, Yusif surəsində 56-cı ayə, Bədiüzzaman 56-ya, 1956-ya  çox diqqət çəkmişdir. “Münafiqanə sistemin ölümünün başladığı tarixdir” deyir. 1956 münafiqanə sistemin ölümünün başladığı tarixdir. 56-cı ayədə deyir ki; “beləcə Biz yer üzündə Yusifə güc və imkan (iqtidar) verdik”, 2017 tarixini verir. Yəni deməli, 1956-da başlayan münafiqanə sistemin, yəni Darvinizmin, materializmin çöküşü 2017-də tamamlanacaq və dövrün Yusifi, yəni Mehdi (ə.s) ortaya çıxacaq, inşaAllah.

Baxın “beləcə Biz yer üzündə”, baxın müəyyən bir sahədə demir, bütün dünyada, yer üzündə. “Yusifə”, yəni hz. Mehdi (ə.s)-a inşaAllah, “güc, imkan və iqtidar verdik” Allah deyir. 2017 və iqtidar. Dünya səviyyəsində 2017. “Və yaxşılıq edənlərin əcrini itirmərik”. Ayənin davamı 1998 verir, inşaAllah. Dilim çözülsə, izah edəcəyim çox mövzu var. Belə rahatlıqla bir izah edə bilsəm. Amma 10 il sonra bir çox şeyi rahat izah edə biləcəyəm. Yoxsa Yusif surəsində, yəni ən az yüz ədəd izah etdiyim mövzu vardır. İnşaAllah. Məsələn, bax 82-də deyir ki; “(yaşamaqda) olduğumuz şəhərdən soruş, həm də gəldiyimiz karvandan. Biz, həqiqətən, doğrunu söyləyirik”.

İndi mən bunu necə açıqlayım? Bir də burada Quranın diqqət çəkdiyi  elmi bəzi mövzulara da var Məsələn, deyir ki, “gözləri kədərindən (ağardıqca) ağardı”. Allah kədərdən bədən orqanlarının pozulacağına işarə edir. Gözdə pozuqluq yaranar, korluq yarana bilər. İnsanın şəkəri yüksələr, təzyiqi yüksələr. Kədər korluğa səbəb ola bilər. Ona diqqət çəkilmişdir. Və kədərin nəticəsində deyir ki, bax: “xəstələnəcəksən, ya da həlak olanlardan olacaqsan”.

Yəni insan kədərdən xəstələnə də bilər, ölə də bilər. Quran buna işarə edir. “Dedi ki: “Mən dözülməz qəhrimi və kədərmi yalnız Allaha şikayət edirəm”. 86, daha əvvəl də söyləmişdim baxın, Kəhf surəsində də var, 86-da, 86-da bir şey var. Çətin bir vəziyyət var. Burada da bax, 86-da diqqət çəkir. Deyir ki, “Dedi ki: “Mən dözülməz qəhrimi və kədərmi yalnız Allaha şikayət edirəm”. “Allahın rəhmətindən ümid kəsməyin. Çünki kafirlər birliyindən başqası Allahın rəhmətindən ümid kəsməz”.

Məsələn, İslam dünyaya hakim olacaq deyirik. Yox, adam “olarmı” deyir. Bax Allah nə deyir, “Allahın rəhmətindən ümid kəsməyin”, haramdır. “Çünki” deyir, Allah çox gözəl şərh edir , “kafirlər birliyindən” birlik olaraq hamısı, “başqası Allahın rəhmətindən ümid kəsməz” deyir. 90-da Yusif müəyyən olmağa başlayır. “Sən həqiqətən, Yusifsənmi, sənsən, eləmi?” dedilər”. O da deyir ki, “mən Yusifəm”, inşaAllah. “Dedilər ki: “Allah adına, heyrətvericidir, Allah səni, həqiqətən, bizdən üstün qılmışdır”. İndi Mehdi (ə.s) üçün də hər camaat, hər birlik, öz şeyxinin Mehdi (ə.s) olmasını gözləyir. Öz cəmiyyətindən gözləyirlər. Baxın, Quran buna da işarə edir, “Dedilər ki: “Allah adına, heyrətvericidir” böyük bir heyrət səsi. “Allah səni, həqiqətən, bizdən üstün qılmışdır”. Yəni “bizi seçəcəkkən səni seçdi” deyirlər, çaşırlar.

Yəni Mehdi (ə.s) da eynisiylə qarşılaşacaq. Camaat, birlik deyilmi, öz mürşidlərini, öz böyük qardaşlarını, öz böyüklərini Mehdi (ə.s) olacaq deyə gözləyərkən heç gözləmədikləri bir adam Mehdi (ə.s) olunca nə deyəcəklər, “Allah adına heyrətvericidir, Allah səni, həqiqətən, bizdən üstün qılmışdır və biz də həqiqətən, səhvə yol verənlərdən idik”.  Quran sonra da Mehdi (ə.s)-ə  qarşı etdikləri mübarizəyə görə utanacaqlaına da işarə etmiş olur. Məsələn, bu köynəkdən bəhs edilər, “bu köynəyimlə gedin atamın üzünə sürtün. Gözü (yenə) görəcək. Bütün ailənizi də mənə gətirin…. İnanın Yusifin qoxusunu (burnumda) duyuram”.

Məsələn, bu an bunları açıqlaya bilmirik. Nə köynəyini açıqlaya bilirik, nə qoxusunu açıqlaya bilirik. Bəli, açıqlaya bilmərik. Məsələn, baxın yenə Yusif surəsində; “Allahın əzabından” baxın 107-ci ayə, 2007-yə işarə edən bir ayədir. 2007-yə işarə edir. “Allahın əzabının gəlməsindən”, iqtisadi böhran bütün dünyanı əhatə etdimi? Yenə burada, ayədə 2007-yə işarə edirmi? İqtisadi böhrana işarə edən ayəni gördükmü? Gördük deyilmi? Bayaq açıqladım.

Bax burada, bir daha teyiden bir daha açıqlayır. İnşaAllah. Yusif surəsi  Mehdiyyətə işarə edən bir surədir. Kəhf surəsi də həmçinin. Hz. Süleymanla əlaqədar olan şərhlər həmişə Mehdiyyətdən bəhs edən surələrdir. Birinci dərəcədən Mehdiyyətə işarə edər. Amma bir çox işarəvi mənası vardır. Bax, məsələn “quraqlıq başlayınca Yusifin qardaşları gəlib yanına girdilər”. Bax “Onu tanımadıqları halda özü dərhal onları tanıdı”. Məsələn, o, Mehdi (ə.s)-ın xüsusiyyətidir, “xalq Mehdi (ə.s)-ı tanımaz, amma Mehdi (ə.s) onları tanıyar” deyir. Baxın, ayə nə deyir; “onu tanımadıqları halda özü onları dərhal tanıdı”. Hədislə tamamilə eynidir, inşaAllah.