HƏDİSDƏ BİLDİRİLDİYİNƏ GÖRƏ, HZ MEHDİNİN NAMAZI CƏBRAYILIN QILDIĞI NAMAZDAN MƏQBUL OLACAQDIR

Cəbrayıl (ə.s) iki rükət namaz qılmışdır. Namazı dörd min axirət günü davam etmiş. “Ya Rəbb kainat yaradıldığından bəri, görəsən, belə namaz qılan başqa bir qulun var mı?” demiş. Allah, “Axırzamanda gələcək ümməti Məhəmməddən, Həbibimin ümmətindən bir qulam” deyir. İmam Mehdi inşaAllah. “İki rükət namaz qılacaq. Xəta ilə, qəza ilə, hər cür düşüncələrlə” ağlından çox düşüncələr keçəcək o anda deyir. “Və neçə cür düşüncələrlə, neçə rükət qıldığını belə bilməyəcək” deyir. Yəni, ağlı o qədər qarışacaq ki, hadisələrin şiddətindən, dəccaliyyətin azğınlığından, amma namazını qılacaq deyir. “Onun qıldığı iki rükət namaz, sənin dörd min ildə qıldığın namazdan daha məqbul olacaq” deyir, Allah Təala. Fikri dağılacaq deyir, diqqəti dağılacaq hadisələrin şiddətindən, amma onun qıldığı namaz sənin dörd min ildə qıldığın namazdan daha məqbul olacaq deyir.