QURAN MÖCÜZƏLƏRİ ŞƏRHLƏRİ  -YENİ-

“Kim, Allahın ona, dünyada və axirətdə dəqiq olaraq kömək etməyəcəyini düşünürsə, göyə bir vasitə uzatsın, sonra dayandırsın və bir baxsın, qurduğu hiylə, onun hirsini sovuşduracaq mı?” (Həcc surəsi, 15) buyurur, Uca Rəbbimiz. Bu ayədə bəhs olunan “göyə bir vasitə uzatsın, sonra dayandırıb baxsın” ifadəsi  Habl (Hubble) kosmos teleskopuna işarə edə bilər. Çünki ifadə bir çox məlumatın üzərində işləyərək əldə edilən bir görüntüyə, bir şəkilə işarət edə bilər. Bax, bir vasitə. Habl (Hubble) teleskopu nədir? Vasitədir. Tam olaraq uyğunlaşır, vasitə. Yəni taxta, şüşə, o-bu filan demir, “vasitə” deyir. Sonra?

O şəkillər kəsilir bir yerə toplanır, elə deyil mi? Kosmosun şəkilləri bir yerə toplanır, kəsilərək bir araya gətirilir, bir xeyli şəkil əldə edilir. O vəziyyətdə, yəni gördüyü şəkildə bir fövqəladəlik olur, imani fövqəladəlik olur, amma yenə əsəbi sakitləşmir. Dinə, İslama, Qurana qarşı hirsi soyumur. Halbuki, o möcüzəni görəndə, o böyüklüyü görəndə, iman etməlidir, göyün o ağlasığmaz gözəlliyini görəndə, böyüklüyünü görəndə təsirlənməlidir. Allah “buna baxmayaraq yenə də təsirlənməz” deyir. Bax, vasitə qətidir, şəkillər kəsilir, bir yerə toplanır, onu da açıqlayır Quran, amma adam bundan təsirlənmir deyir oradakı kimsə. Yəni, əlaqədar şəxsi söyləyir. Tam olaraq uyğunlaşır təbii ki.

 

“Əbu Ləhəbin iki əli qurusun; qurudu da. Var-dövləti və qazandıqları onu qurtarmadı. Alovlanan bir oda girəcəkdir. Arvadı da; odun daşıyan (və) Boynuna bükülmüş bir ip (bağlanmış) olaraq.” (Əbu-Ləhəb surəsi, 1-5)

İlk ayənin ilk cümləsində; Əbu Ləhəb – E-B-L; ebola. Ebolada, virus keçəndə insanların iki əli də quruyur. Şəkilləri var, iyrənc bir görüntü var, ona görə göstərmirəm. Bax, E-B-L ebola, ilk ayənin başlanğıcında. İki əli də qurudan bir xəstəlikdir. Sümüklər filan quruyur, ətləri tökülür. Əbcədi də, 2011 tarixini göstərir. “Malı və qazandıqları onu qurtarmadı.” (Əbu-Ləhəb surəsi, 2) Yəni, həkim çağırsa da, dərman alsa da, necə müalicə edərsə etsin, qurtulmadı. Ən ölümcül xəstəlikdir, bəli.

 

“Göyə və onu inşa edənə; Yerə və onu yayıb döşəyənə” (Şəms surəsi, 5-6)

Yəni, göyün ehtişamına Allah diqqət çəkir. Əbcədi; 1929-cu ili verir, Habl (Hubble) teleskopunun ixtira olunduğu ili göstərir. O da mənalıdır.

HƏDİSDƏ BİLDİRİLDİYİNƏ GÖRƏ, HZ. MEHDİNİN İNSANLARA HƏDİYYƏSİ XOŞBƏXTLİK OLACAQDIR.

“Əl-Səid Əl-Hudri Rəsulullah (s.ə.v)-dən fərman etdi: “Zamanın qopduğu və fitnələrin meydana gəldiyi zamanda, Mehdi ləqəbi ilə xatırlanan övladım zühur edəcək və onun hədiyyəsi xoşbəxtlik olacaqdır.” Hədisin, səhih olduğu və Əbu Nüaym Əl-Hafiz tərəfindən öz kitabına əlavə olunduğu nəql edildi. (Meclisi Bihar’ul Envar Beyrut 1404, cild 51, səhifə 92)

 

PEYĞƏMBƏRİMİZ (S.Ə.V)-İN QADIN İMAM TƏYİN ETMƏSİ

Ümmü Varaka Bintu Abdillah İbnil Haris adlı xanım səhabəni, Peyğəmbərimiz (s.ə.v), yaşadığı məhəllədəki məscidin imamı olaraq təyin etmişdir. Və tez-tez bu xanımın evinə səhabələrlə ziyarətə gedərmiş, imani söhbətlər etməyə. Qadından imam olmaz deyirlər, amma Ümmü Varaka Bintu Abdillah İbnil Haris adlı xanım səhabəni şəxsən Peyğəmbərimiz (s.ə.v), imam təyin etmişdir yaşadığı məhəllədəki məscidə.

İMAM RƏBBANİNİN, ALLAHIN GÖZƏL BİR TƏCƏLLİSİ OLARAQ QADINLARA OLAN SEVGİSİ

İmam-ı Rəbbaninin gözəlliyinə bax, maşaAllah. “O qədər ki, bütün əşyalarda tək-tək Allahın təcəllisini gördüm” deyir, “xüsusi ilə qadınların geyimində. Elə ki, sözün qısası, su kimi əridim bu qadınların əlində, əriyib-axdım” deyir, İmam-ı Rəbbani. Halal olsun babama, bu gözəlliyə bax, yəni mövhumatçıları hirsləndirəcək bir vəziyyətdir. “lətif xüsusiyyətləri insan duyğuları priorietləri arasında nə heyrətamiz muhassenatı (xeyirli işlər) təəccübləndirəcək işlərin gözəllikləri arasında gördüm. Zühur yerlərinin heç birində heç vaxt belə zühur olmamışdır, qısacası, su kimi əridim bu qadınların əlində, əriyib-axdım” deyir. MaşaAllah.