Adnan Oktarın 25 may 2010 tarixli Güneydoğu OlayTV reportajından

 

ADNAN OKTAR: … “Salam əleykum, gözümün nuru hocam” deyir. Siz də bizim gözümüzün nurusunuz. “Sizinlə tanış olmaq nəsib olmadı, amma siz məni tanımasanız da, mən demək olar ki, on üç ilə yaxındır sizi tanıyıram”. Qardaşımız on üç ildən bəri hər halda əsərləri izləyir. “Məsuliyyətdir bu. Ateist bəzi şəxslər deyir ki, Kəhf surəsi 96-cı ayətdəki”, əfəndim, ateist yoldaşlar nə deyirlərmiş?                “Quranda mis ilə dəmiri bir-birinə qarışdırmaqdan bəhs edilir” deyirmiş. “Mis, dəmirin keyfiyyətini pozar, bu səbəbdən -haşa- Quran burada səhv etmiş, səhv söyləyir” deyirlər. İndi onların bu düşüncələri səhvdir, elə bir şey yoxdur.

Cahilliklərindən və məlumatsızlıqlarından onu söyləyirlər. Allah Quranda, dəmir ilə misi bir-birinə qarışdırıb da yeni bir ərinti meydana gətir demir. Şeytandan Allaha sığınıram. “Mənə dəmir kütlələri gətirin”, yəni dəmir parçaları gətirin, “iki dağın arası bərabər səviyyəyə gəlincə, “Qızışdırın” dedi. “Onu atəş halına gətirənə qədər (bu işi etdi, sonra) dedi ki: “Mənə gətirin, üzərinə əridilmiş mis töküm”” deyir.

Ərəbcə orijinalı qətran. “Töküm”, indi, iki dağ var, adamlar bir yerdən tunel açmışlar. Məsələn, indi terroristlər də tunel açırlar, elə deyilmi? Bir çox yerdə olur. Bir yerə çatmaq üçün tunel açırlar və oradan adamlara hücum edirlər, açdıqları tuneldən hücum edirlər. Demək ki, o dövrdə adamlar tunelin üzərini torpaqla, daşla bağlasalar açır. Bir şəkildə açırlar. Qüvvə istifadə edib, yonaraq açırlar. “Nə edək?” deyirlər. Zülqərneynə söyləyirlər. O da: “Siz mənə insani güclə kömək edin. Mən bu mövzunu həll edəcəyəm” deyir. “Dəmir kütlələri gətirin” deyir. Böyük dəmir kütlələri gətizdirdi. Üst-üstə o dəmir kütlələri ilə o dəliyin üzərini bağlayır.

Yəcuc, Məcucun tunelinin, yeraltı tunelinin üzərini bağlayır. Yaxşıca, o iki yüksəkliyin arasını dəmir kütlələriylə doldurur, bağlayır. İşi yaxşı, möhkəm gömək üçün, dəmir oksidi olacağı üçün, oksidi olmaması üçün dəmiri əvvəl atəş halına gətirir, üzərini yaxşı qızdırılmış hala gətirir, belə bir tünd atəş yaradır. Dəmirlər yaxşıca qızdıqdan sonra da üzərinə qətran atır. Qətran əriyir. Qatran nədir? Bütün dəmirin hər tərəfini örtər. Qətranla örtülən dəmir oksid olarmı? Olmaz. Bu səbəbdən dəmiri təcrid etmiş olur. Oksigenlə əlaqəsini kəsmiş olur. Bu hadisədir. Amma ateist yoldaşlarımız özbaşlarına bir şeylər izah edir, uzun-uzun yazmış burada. Səhv bilirlər.

Doğrusu budur, inşaAllah, elə bilmədən danışmasınlar. Mütləq məndən dönər. Yəni mənə geri çarpar, o havaya sıçrayar, geri başlarının üzərinə gəlir. Quran mövzularını tənzih edirəm. Hər doğru olmayan sözləri üçün söyləyirəm. Qətran; adı üzərində bax qətran. Qatran deyincə sən nə anlayırsan? Qətran anlayarsan. Quranda da qətran deyir. Xeyr, mis mənasını da verir, amma bilinən əsas mənası qətrandır, inşaAllah.  Yəni ərimiş mis mənasını da verir…