Adnan Oktarın 22 mart 2010-cu il www.harunyahya.tv-dəki reportajından

 

ADNAN OKTAR: Baxın “Allahın, göylərdə və yerdəki sizin əmrinizə verdiyini, nemətlərini açıq və gizli olaraq sizə bolca lütf etdiyini görmədinizmi?” Göylərdə və yerdə. Göylərdə hz. İsa (ə.s) bir nemətdir. Yerdə də hz. Mehdi (ə.s) bir nemətdir, inşaAllah. Və ikisi də möminlərin əmrindədir. Müsəlmanlara xidmət edəcəklər, inşaAllah və nemət gətirəcəklər. İnsanlara bərəkət, bolluq gətirəcək. “Onlara; “Allahın endirdiyinə iman gətirin” deyildiyində, “xeyr, biz atalarımızın uyduğu yola uyarıq” deyərlər. “İndi məsələn, biz bunu deyirik. “Allahın endirdiyinə iman gətir” deyirik. Amma adamlar deyirlər, “biz atalarımızın uyduğu yola uyarıq” deyirlər.  Allah “Bəs şeytan, onları alovlu atəşin əzabına çağırırsa?” deyir. Buna görə də, əlbəttə ki, burada darvinistlərə bir işarə var.