Adnan Oktarın 17 aprel 2011 A9 Tv, Kanal Avropa  və Çay Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Qiyamət surəsi, Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla, şeytandan Allaha sığınıram. “Xeyr, qalxmaq (qiyamət) gününə and içirəm.” Budur Qiyamət, qalx. Ayağa qalx. “Və yenə xeyr; özünü qınayan nəfsə də and içirəm.” Özünü, nəfsini, insanın qınaması çox məqbuldur. Ağıllı olmasını təmin edər. Nəfsini təmizə çıxarsa, bir insan xəstə olar, əqli tarazlığı pozular. Elə tiplər vardır, tənqid edərsən, dərhal özünü tərifləməyə başlayar. “Yox elə deyil, belədir” deyərlər. Halbuki “doğrudur, Allah razı olsun, daha yaxşı olaram, inşaAllah. Əskik, qüsurlu tərəflərimi düzəldərəm” demiş olsa, ağılın qapısı məhz oradadır. Yəni Allah qorxusu və nəfsi təmizə çıxarmamaq, nəfsi qınamaq, hətta Ələq surəsində, nəfsini ucaldan bir insandan bəhs edir. Darvinin vaxtını, Darvinin ölüm tarixini verir, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram; “İnsan, onun sümüklərini Bizim qəti olaraq bir araya gətirməyəcəyimizi mi sanır?” Təbii ki, o bir araya gələn sümüklər, məzardakı sümüklər deyil, yeni bir inşa ilə Allah yaradır. Yeni bir bədənlə yaradır. Bir dəfə edirsə, min dəfə də edər, milyon dəfə də edər. Həmişə edir, Allah onsuzda etdiyini göstərir. Dünyaya daima insan təqdim edir. Bir gənclə qarşılaşırıq, 1980-ci ildə dünyaya təqdim edilmiş, bəzisi 1990-cı ildə dünyaya təqdim edilmiş. Daima gənclərlə, insanlarla qarşılaşırıq. “Bəli; onun barmaq uclarını da yığıb-(yeniden) nizama qoymağa güc çatdıranlarıq.” Barmaq ucundakı təfərrüatlara Allah Quranda diqqət çəkir. Həqiqətən, hər kəsin barmaq ucları fərqlidir, çox heyrətamizdir, dünyadakı heç kimin barmaq izi bir-birinə bənzəmir, heç bir şəkildə. Onların təfərrüatlı olaraq yaradılmasını Allah edir. “Ancaq insan, önündəki (sonsuz gələcəyi)ni də “fücurla davam etdirmək istəyər.” Fücura qarşı, insanda bir meyil vardır, nəfsində. “Qiyamət günü nə zamandır” deyə soruşar.”  “Amma göz “qamaşıb sürüşdüyü,” “Ay qaraldığı,” “Günəş və ay birləşdirildiyi zaman;” Bu ayələrdə ay tutulmasına, günəş tutulmasına da işarələr var. 10-cu ayə “İnsan o gün: “Qaçış haradır?” deyər.” Qiyamət anında, qaçacaq yer axtaracaqlar. Hər yer hərəkət halındadır, onlar üçün amma bir qurtuluş yoxdur.