Hz. Mehdi (ə.s) cənnətin tovuzquşu (bəzəyi)dir. 

(Bihar-ül Envar, Cild 51, Səhifə: 105)  

 Deyləminin “Firdovs” kitabında Abdullah ibn Abbasın rəvayətinə görə, Rəsulullah belə buyurmuşdur: “Mehdi, cənnət əhlinin yaraşıqlı gəncidir.”  (Ukayli “ən-Necmus-sakıb fi Bəyanı Ənnəl Mehdi min Övladı Əli ibn Əbi Talib Alət-Mövzum vəl kamal”)

 …Ənəs ibn Malik (r.ə.)-ın rəvayətinə görə: Mən, Rəsulullah (s.ə.v)-dən belə eşitdim. Buyurdu: “Biz Abdulmuttalibin uşaqları cənnət əhlinin böyükləriyik. Mən, Həmzə, Əli, Cəfər, Həsən, Hüseyn və Mehdi.”  (Sünəni İbni Macə, 10/349)

 22