Adnan Oktarın 18 may 2011 A9 Tv, Aks Tv və Tv Kayseridəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Allah “Bizim zikrimizə arxa çevirən və dünya həyatından başqasını istəməyəndən üz çevir” deyir. Yəni əhli-dünyadırsa, özünü dünyaya verdisə, axirətlə maraqlanmırsa, onda bir dərinlik olmaz, gözəllik olmaz; şəfqət, mərhəmət olmaz; eqoizm, eqoistlik olar. Onunla sən onsuz da rahat yaşaya bilməzsən, gözəllik tapa bilməzsən. Allah, “üz çevirin, yoldaş olmayın. Allah əlaqə qurmağınıza ehtiyac yoxdur” deyir. Çünki Allaha inanan, Allahı sevəndə dərinlik vardır, gözəllik vardır, ağıl vardır, şəfqət vardır, qoruyuculuq vardır, köməksevərlik vardır, səxavət vardır, haldan anlama vardır, bağışlayıcılıq vardır. Bunlar hamısı bir-birindən gözəldir və ruhun qidasıdır. Ruh onunla rahatlayar, gözəl əxlaqla rahatlayar. Ruh tərslik gördükcə sıxılar. Sevgi gördükcə, qardaşlıq gördükcə; dürüstlük, düzgünlük gördükcə, səmimiyyət, sirdaşlıq gördükcə rahatlayar, amma əksi olanda sıxılar, insan xoşbəxt ola bilməz.