Adnan Oktarın Kahramanmaraş Aksu TV-dəki canlı reportajı (13 dekabr, 2010)

ADNAN OKTAR: Ya Allah, Bismillah. Açdım, hansı ayə çıxdı? Əhzab surəsi 27-ci ayə, Şeytandan Allaha sığınıram. Allah belə buyurur: “Sizi onların yerlərinə, yurdlarına və mallarına, üstəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə varis etdi. Allah hər şeyə qadirdir.” Nə izah edilir burada? Mehdiyyət izah edilir. Bəs Mehdi (ə.s) ilə əlaqədar ayə yox idi? Əbcədi də 2079 tarixini verir. Ən ehtişamlı son illər, inşaAllah. “Allah yenilməz qüvvət sahibi, üstün və qalib olandır (Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir).” 25-ci ayənin əbcədi də 2000 tarixini verir. Allah kafirləri qəzəbli olduqları halda geri qaytardı və onlar, heç bir xeyirə nail olmadılar. Döyüşdə Allah möminlərə kifayət etdi.-deyir Allah. “Mən sizə yetərəm”-deyir Allah. “Allah yenilməz qüvvət sahibi, üstün və qalib olandır (Allah Qüvvətlidir, Qüdrətlidir).” Hizbul-galibun, Allah hizbi qalib olandır. 2000-ci il tarixini verir əbcədi. “Allaha və Onun Elçisinə itaət edin. Ey ev əhli!” ey Əhli-Beyt, münafiqlərin düşmən olduğu Əhli-Beyt, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəsli. “Allah sizdən günahınızı silib aparmaq və sizi tərtəmiz etmək istəyir. MaşaAllah. Əhzab surəsi 33-cü surə, ayə də 33-cü ayədir, hər ikisi də 33, çox mənalıdır. Bəli, ayə də surə nömrəsi da 33, Əhli-Beytdən bəhs edir.