ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (15 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: “Firon xalqını quraqlıq illərinə və məhsul qıtlığına məruz qoyduq ki, bəlkə düşünüb ibrət alsınlar.” “İqtisadi böhran yaratdıq”deyir Allah. Deməli, iqtisadi böhran bəzən Allahın, tətbiq etdiyi bir qanundur. Nə üçün edir Allah? “Bəlkə düşünüb ibrət alsınlar”-deyə. Məsələn, Mehdi (ə.s) gəldiyi vaxt da dəccaliyyətə Allah nə edir? İqtisadi böhran yaradır və qarşısını ala bilmirlər, səbəbini bilmirlər. İqtisadi böhran möcüzədir. İqtisadiyyat çox gözəl gedərkən, birdən böhran yaranır, texniki səbəbi tapılmır. Allah bəzi hallarda yaradır.