ADNAN OKTARIN KAÇKAR TV-DƏKİ CANLI MÜSAHİBƏSİ (17 DEKABR 2010)

ADNAN OKTAR: Əraf surəsi, 188-ci ayə Şeytandan Allaha sığınıram “… Mən, sadəcə iman gətirən camaat üçün”-hansı birlik üçün? İman edən birlik üçün-“Bir qorxudan və müjdəçiyəm.” Baxın, bu ayədə: “Mən iman gətirən bir camaat üçün qorxudan və müjdəçiyəm.” Əbcədi 2026-cı ili verir. MaşaAllah, nə vaxt harada dünya hakimiyyəti ilə əlaqədar bir ayə varsa mütləq mehdiyyətin tarixini, əbcədinin tarixini verir. Yüz əllidən çox belə ayələr var, möcüzə deyil bu? MaşaAllah.