ADNAN OKTARIN A9 TV-DƏKİ CANLI SÖHBƏTİ (3 NOYABR 2011, 20:00)

ADNAN OKTAR: Ənam surəsi 38, bu ayəni xurafat komandası (xurafatçılar) yaxşı dinləsin. “Biz Quranda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq.” Mövhumatçılar, xurafatçılar nə deyir? “Elə şey olar, o qədər çatışmazlıqlar var ki, Quranda, anlatmaqla bitməz”-deyir. “O zaman nə etmək lazımdır deyirsən, haşa elə bir şey varsa? “Xurafat lazımdır” -deyir. Əvvəl adam ağlında bir din yaradır, baxır Quranda yoxdur bu, “olmadı” deyir. Üsul nədir? Qurana baxarsan, Qurandakı dini yaşayarsan, elə deyil? Bəziləri isə belə etmir. Bütlərdən ibarət bir din yaradır (fikirləşir) və bu bütlərdən ibarət dini Quranda axtarır. Tapmadıqda “Quran qeyri-kafidir” deyir. “Biz Kitabda heç bir şeyi nəzərdən qaçırmadıq”-deyir Allah. Bu ayə xurafatçıların başına çəkic kimi enir.