Duxan surəsinin 17-ci ayəsinin əbcəd hesabı 2022- ci ilə işarə edir

And olsun ki, Biz onlardan əvvəl Firon qövmünü imtahana çəkmişdik. Onlara möhtərəm bir peyğəmbər (Musa) gəlmişdi. (Duxan surəsi, 17)   

Ərəbcə oxunuşu:

Və ləkad fətənna kabləhum qövmə firavnə və caəhum rəsulun kərim (kərimin).

Və      ləkad   fətənna kabləhum   qövmə     firavnə  və   caəhum

6 +    134    +  531    +   177  + 146  +   406  +   6  +   50   +

rəsulun      kəriymun

296     +     270  =  2022 (Şəddəsiz)

1