“De: “Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və ölümüm də aləmlərin Rəbbi Allah üçündür!” (Ənam surəsi, 162)        

Ərəbcə Oxunuşu:

Qul       innə       salatiy     və        nusukiy      və         mahyayə       və        məmatiy

lilləhi      Rəbbi     əlaləmiynə

130  + 101 +      531 +   6 +      140     + 6 +       69       + 6 +     491     + 95 + 204 +   232 =  2011 (şəddəli)

3 (2)