ALLAHA İTAƏT EDİN, PEYĞƏMBƏRƏ DƏ İTAƏT EDİN VƏ ÇƏKİNİN. ƏGƏR ÜZ ÇEVİRSƏNİZ, BİLİN Kİ, ELÇİMİZİN VƏZİFƏSİ, ANCAQ AÇIQ-AŞKAR BİR TƏBLİĞDİR.  (Maidə surəsi, 92)     

Və ədiullahə və ədiur rəsula vahzəru, fə in təvəlləytum faləmu ənnəma ala rəsulinəl bəlağul mubin (mubinu).

Fə  ialəmuu ənnəma ala  rəsulina əlbəlağu əlmubiynu

 

80 +  148   +   92    + 110 + 347   +  1064   + 133 = 1974 (Şəddəsiz)

80 +  148   +  142   + 110 + 347   +  1064   + 133 = 2024 (Şəddəli)

Şəddəsiz: 1974

Şəddəli: 2024

 0033