Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

ADNAN OKTAR: Bax, deyir ki, Allah, Sad surəsi, 75. “(Allah) Dedi ki: “Ey İblis, iki əlimlə yaratdığıma səni səcdə etməkdən saxlayan nə idi? Təkəbbür mü göstərdin”, münafiqlərdə ortaq xəstəlik təkəbbürdür. Hamısına baxın, çox eqoistdirlər və ağıllarını çox bəyənərlər. Yəni dərində ciddi mənada axmaqdırlar. Bir insan kafir olmaq istəyirsə kafir ola bilər, amma münafiq olması üçün manyak olması lazımdır. Münafiqlər manyakdır. Bax, “Təkəbbür mü göstərdin? Yoxsa yüksəkdə olanlardan mı oldun?” Çünki, təkəbbür, nə qədər təkəbbürlənir görürsənmi? Allahdan daha böyük olmaq istəyir. Münafiqin xüsusiyyəti budur, şeytanın da xüsusiyyəti budur. “Dedi ki: “Mən ondan daha xeyirliyəm”, həmişə münafiqlərin ortaq cəhəti, mən daha yaxşı bilərəm, mən daha gözəl danışaram, mən daha xeyirliyəm, peyğəmbərdən doğruyam, Mehdi (ə.s)-dan daha doğru hərəkət edərəm, hamısından daha yaxşıyam deyərlər. “Mən ondan daha xeyirliyəm. Sən məni atəşdən yaratdın, onu isə palçıqdan yaratdın”. Tam münafiq axmaqlığı. Görürsənmi? Dəli sözüdür, yəni palçıq, palçığı yaradan da Allahdır, atəşi yaradan da Allahdır. Bunu düşünə bilməyəcək qədər axmaqdırlar.

quran_kitabi