Cənab Adnan Oktarın harunyahya.tv-dəki canlı reportajından (4 avqust 2010)

“O zaman şeytan onlara hərəkətlərini gözəl göstərmiş və onlara”, yəni etdikləri işləri gözəl göstərmiş, “bu gün sizi insanlardan azdıracaq kimsə yoxdur və mən də sizin köməkçinizəm” demişdi.” Münafiqlər bir araya gəlincə özlərini çox güclü zənn edərlər. Yəni onlara hücum olunmaz artıq, çünki müsəlmanlardan uzaqdadırlar, təhlükədən xilas olduqlarına inanırlar. Çünki təhlükənin mərkəzi olaraq müsəlmanları görərlər. Müsəlmanların açıq hədəf olduğuna inanarlar. Müsəlmanlardan uzaq durunca da açıq hədəf olmaqdan xilas olduqlarını və artıq rahatlayacaqlarını, yəni cəmiyyətin təzyiq etməyəcəyini, küfrün onlara hücum etməyəcəyini, ailələrinin, onun-bunun artıq onlarla məşğul olmayacağını düşünürlər. Buna görə də münafiqlər qorunan bir birlik olduğuna inanarlar.

Bax, “bu gün sizi insanlardan azdıracaq kimsə yoxdur.” Artıq küfrün və imansızların da dəstəklərini aldıqlarını düşündükləri üçün, yəni məsələn, masonların, onun  bunun, kafir düşüncəni müdafiə edən bəzi mətbuat mənsublarının, bəzi fırıldaqçıların, yəni hər cür saxtakarın və onların adamlarının dəstəyini aldıqlarını düşündükləri üçün özlərini güclü zənn edirlər. “Və mən də sizin köməkçinizəm demişdi”, onları önə atır şeytan. Həqiqətən, münafiqlərdə özünə bir güvən vardır rahatlamış olar psixoloji olaraq, özlərini təhlükəsizlikdə hiss edərlər. “Nə vaxt ki, iki birlik bir-birini gördü (qarşılaşdı) o, iki topuğu üstündə geri döndü və; “Şübhəsiz, mən sizdən uzağam”, birdən-birə şeytan onları ortada buraxır. “Çünkü mən sizin görmədiyinizi görürəm”, bax, bu dəfə də yenə manyaklıq edir. “Mən sizin görmədiyinizi görürəm”, o da münafiqləri tənqid edir. “Mən Allahdan da qorxuram“, münafiqlərdən fərqli olduğunu söyləyir. “Allah (cəza ilə) nəticələndirməsi çox şiddətli olandır”.

photo-qurani-kerim