Adnan Oktarın 9 iyun 2011 A9 Tv və Samsun Aks Tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: MaşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. Əhzab surəsi, 36 “Allah və Rəsulu, bir işə hökm etdiyi zaman, mömin bir kişi və mömin bir qadın üçün o işdə öz istəklərinə görə seçmə haqqı yoxdur.” Peyğəmbər nə deyirsə, odur. “Kim Allaha və Rəsuluna üsyan etsə, artıq həqiqətən o, açıq-aşkar azmışdır.” Qurana tam təslimiyyət, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in sünnəsinə tam təslimiyyət, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram. 47, “Möminlərə müjdə ver; həqiqətən, onlar üçün Allahdan böyük bir fəzl vardır.” Əbcədi; 2005 tarixini verir. Şeytandan Allaha sığınaram. “Kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, əziyyətlərinə fikir vermə və Allaha təvəkkül et. Vəkil olaraq Allah yetər.” Deməli, bu pisliklər, münafiqlər insanlara əziyyət edəcəklər, müsəlmanlar da fikir verməyəcəklər, çünki təsiri yoxdur, əhəmiyyəti yoxdur, inşaAllah.

quran_kitabi