Məgər bu andlar ağıl sahibi üçün kifayət deyilmi? (Fəcr surəsi,  5)

 

Hel fî zâlikə kasəmun lizî hicr(hicrin).

 

35 + 90 + 750 + 200 + 740 + 211= 2026

2