ADNAN OKTARIN A9 TV VƏ SAMSUN AKS TV-dəki CANLI SÖHBƏTİ

(14 APREL 2011; 00:30)

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram; “Ədn Cənnətləri (onlarındır) ki, Rəhman (olan Allah, onu) Öz qullarına qeybdən vəd etmişdir (görünməz olaraq vəd etmeşdir)” deyir Allah. Biz Cənnəti görmürük, iman edirik. “Şübhəsiz, Onun vədi yerinə yetəcəkdir. Onda “boş bir söz” eşitməzlər; yalnız salam (ı eşidərlər). Səhər-axşam, onların ruziləri orada (var)dır. O cənnət; Biz qullarımızdan təqva sahibi olanları (ona) varis edəcəyik”, yəni “gözəl əxlaqlı, sevgidən, estetikdən, təmizlikdən xoşlanan insanları, Allahı eşqlə sevən insanları ona varis edəcəyik” deyir, Allah. “Biz (elçilər) ancaq Rəbbiniz əmriylə enərik. Önümüzdə, ardımızda və bunlar arasında olan hər şey Onundur. Sənin Rəbbin unutqan deyildir”. Bu ayə vəhyin kəsilməsindən sonra təkrar gəlişində Cəbrayıl (ə.s)-ın hz. Peyğəmbər (s.ə.v)-ə söylədiyi sözdür.

1