Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hadisələri Mehdi (ə.s)-ın çıxış əlaməti olaraq bildirir

Peyğəmbərimiz (s.ə.v) hədisdə, Şam tərəflərində Haresta deyilən yerdə hadisələr olacağına işarə edir. Necə ki, mübarək əfəndimiz (s.ə.v) bildirdiyi kimi 26 yanvar 2012-ci il tarixdə Haresta bölgəsində şiddətli münaqişələr reallaşdı.

Xalid İbn Madan deyir:

“Şam diyarının mərkəzində Haresta adlandırılan kənd həlak edilməyənə kimi hz. Mehdi (ə.s) zühur etməz.” (Meriy İbn Yusuf İbn Əbi bəkir İbn Əhməd İbn Yusuf el-Makdisi “Feraidu Fevaidil Fikir Fil İmam əl-Mehdi əl-Muntazar”)

26ocak2012-zaman