ADNAN OKTARIN A9 TV VƏ SAMSUN AKS TV-dəki CANLI SÖHBƏTİ

(14 APREL 2011; 00:30)

ADNAN OKTAR: Nur surəsi 64-cü ayə. Göylərdə və yerdə nə varsa, Allaha məxsusdur. O sizin nə əməl sahibi olduğunuzu və qullarının Onun hüzuruna qaytarılacaqları günü bilir. Allah onlara nə etdiklərini bildirəcəkdir. Allah hər şeyi bilir.“. Bir kristal kimi və ya buna bənzər bir şey bizim əlimizdə olacaq axirətdə. Bütün həyatımız hər şey onun içində olacaq. Hətta  Allah; “təəccüblənəcəklər” deyir. “Bu necə bir şeydir ki, hər şey içindədir ” deyirlər. Bütün həyatımız var bunun içində” deyəcəklər. “Təəccüblənəcəklər” deyir, Allah. Yəni video kaset kimi bir şeydir.

yasanan_hicbir_an_kaybolmaz