Adnan Oktarın 7 Fevral 2011 Adıyaman Asu tv-dəki canlı söhbətindən

ADNAN OKTAR: Bismillah, hz. Musa (ə.s) ilə əlaqədar İbrahim surəsindəki şərhlər gəlir. “Musa demişdi ki:” şeytandan Allaha sığınıram: “Əgər siz və yer üzündəkilərin hamısı inkar etsəniz belə”— hamınız Darvinist-materialist olsanız belə”, şübhəsiz, Allah heç bir şeyə möhtac deyil, təriflənmişdir” deyir. “Rəsulları dedi ki: “Allah haqqındamı şübhə (edirsiniz)? O, göyləri və yeri yaradandır; O, sizi, günahlarınızı bağışlamaq üçün dəvət edir və sizi bəlli bir müddətə qədər təxirə salır”. Dedilər ki: “Siz bənzərimiz olan bir bəşərdən başqası deyilsiniz. Siz bizi, atalarımızın tapındıqlarından çevirib”, yəni darvinist-materialist düşüncədən çevirib” maneə olmaq istəyirsiniz, elə isə bizə açıq-aşkar bir dəlil gətirin”. Bax biz də dəlili gətiririk. Həm Qurandan, həm paleontologiyadan, həm elmdən dəlil gətiririk.

İbrahim surəsi davam edir; “Peyğəmbərlər” Mehdilər “Fəth istədilər, (sonunda) hər  inadçı”, yəni Allahın dininə müqavimət göstərən materialistlər, inadçılar ”  yox oldu” deyir. 1993 verir Quran ayəsinin əbcədi.  Allah yenə 14-cü ayədə davam edir; “Və onlardan sonra sizi o ərzə mütləq yerləşdirəcəyik”. Dünyaya hakim edəcəyik. “Bu, hüzurumda durmaqdan qorxanlar və təhdidimdən çəkinənlərə aiddir”. Mehdi (ə.s) və camaatının imtiyazı, inşaAllah. “”Şübhəsiz Biz, zülm edənləri həlak edəcəyik.” Təsirsiz hala gətirəcəyik deyir Allah. “Görmədinmi ki, Allah necə bir nümunə vermişdir: Gözəl bir söz, gözəl bir ağac kimidir ki, onun kökü sabit, budağı isə göydədir” deyir Allah.

quran3