Adnan Oktarın 5 Fevral 2011 Kocaeli Tv Aba tv-dəki söhbətindən

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram. Yunis surəsi, 109 “Sənə vəhy olunana uy”Qurana uy,deyir Allah. “Və Allah hökmünü verənə qədər səbr et.” Yəni Allah İslamı dünyaya hakim edənə qədər,İslam Birliyi olana qədər səbr et, o mənada da ala bilərik. “O, hökm verənlərin ən xeyirlisidir.” Ən gözəl hökm edən Allahdır.

sqr05eft0