al-quran                                                                                                                          

Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayın! Allahın sizə olan nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə düşmən idiniz. O, sizin qəlblərinizi birləşdirdi və onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz odlu bir uçurumun lap kənarında idiniz. O, sizi ondan xilas etdi. Allah öz ayələrini sizə beləcə bəyan edir ki, bəlkə doğru yola gələsiniz. (Ali-İmran, 103)

 

1)  Hamınız Allahın ipindən möhkəm yapışın.

Vatamisu bihabli Allahi cəmiyan

6      + 607 + 42 + 96 + 124 =875 (Şəddəli)

2)və parçalanmayın.

Vəla təfarrukuu

 

6 + 32 + 987 =1025 (Şəddəli) Hamınız  Allahın ipindən möhkəm yapışın və parçalanmayin…” ifadəsinin əbcəd dəyəri 1900-cü il tarixini bildirir. Ayə bir mənada, 1900-cü illərdə Osmanlı imperiyasının parçalanmasına və İslam dövlətlərinin ayrılmasına işarə edir.

1025+875=1900

Doğrusunu Allah bilir