Hörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Maun surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: “Rəhman Rəhim olan Allahın adıyla.” Şeytandan Allaha sığınıram. “Dini yalan sayan o kimsəni gördünmü?” Hal-hazırda dünyanın hər tərəfində dini yalan sayanları, dinə qarşı mübarizə aparanları quran-2görürük. “O elə adamdır ki, yetimi qovar və heç kəsi kasıba əl tutmağa sövq etməz.” Yəni vicdansız olan odur. “Vay halına namaz qılanların” –diqqət edin, namaz qılır-“O şəxslərin ki, onlar namazlarında səhlənkardırlar.” Bu ayədə də xurafatçılara işarə var. Namaz qılır amma saxtakardır. “Onlar riyakardırlar”-yalnız zəvahiri yəni zahirini xilas edir öz ağlınca.  Allah nə deyir? “Riyakardırlar.” Yəni “insanların gözünü boyayırlar” deyir Allah. “Və zəkat verməyi qadağan edərlər.” Xeyirə mane olarlar. İslam Birliyinə mane olarlar, Türk-İslam Birliyinin yaranmasına maneə törətməyə çalışarlar. Hz. Mehdi (ə.s)-ın çıxışına mane olmaq istəyərlər. Hz. İsa (ə.s)-ın çıxışına maneə törətməyə çalışarlar. Şadlığa, sevincə, gülərüzə, sevgiyə, məhəbbətə mane olmaq istəyərlər. Quran, bu zalım doqmatik komandasına çox sərt bir üslubla cavab verir.