Hörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Rum surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Şeytandan Allaha sığınıram: “Allahın yaratdığını heç cür dəyişdirmək olmaz.” Rum surəsi, 32. O kəslərdən ki, öz dinini bölüb firqələrə ayrıldılar. Hər firqə öz təriqətini üstün bilib sevinir.” Yəni, “Ən doğru yolda bizik” -deyirlər. Ona görə Allah “birlik və bərabərlik içində olun” -deyir inşaAllah.

54tv8