Hörmətli Adnan Oktarın 14 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Hud surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Hud surəsi 109, şeytandan Allaha sığınıram. “Onların nəyə ibadət etdiklərinə şübhə etmə.” Yəni darvinizm, materializm kimi inanclara əsla (birdən doğru olar deyə) şübhə ilə yaxınlaşma, yəni olarmı, images (6)olmazmı, mümkündürmü deyə baxma. “Əvvəllər, ataları necə ibadət edirdilərsə, bunlar da ancaq o cür ibadət edirlər. Şumerlər dövründə necə idisə, qədim Misirdə necə idisə, elədir. Şumerlər nə deyirdilər? “Palçıqdan təsadüflər nəticəsində canlılar yarandı”-deyirdilər. Qədim Misirdə nə deyirdilər? “Nilin palçıqlarından təsadüfən yarandı”-deyirdilər. Darvin nə deyir? “Palçıqlı sulardan təsadüfən yarandı”-deyir. Allah ayədə nə deyir?: “Onlar da atalarının əvvəllər ibadət etdiyi kimi ibadət edirlər”-deyir Allah. “Şübhəsiz ki, Biz onların cəzasını əskiltmədən tam verəcəyik”-deyir Allah.