Hörmətli Adnan Oktarın 10 fevral 2011-ci il tarixli müsahibəsindən Sad surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Sad surəsi, şeytandan Allaha sığınıram. “Biz heç iman gətirib yaxşı işlər görənləri yer üzündə fitnə-fəsad törədənlərə tay tutarıq? Ya da Allahdan qorxanları günahkarlara tay 1407498695_1371553212-774tutarıq?” Allah, onların fərqli olacaqlarını, deyir. Onların nemətlərə qərq olacaqlarını, dünya hakimi olacaqlarını, deyir, inşaAllah. “Bu mübarək Kitabı, insanların onun ayələrini düşünüb anlaması”-diqqət edin, dərindən düşünsünlər deyir Allah. Cübbəli nə deyir? “Çox düşünməyin başınızın sığortası atar”-deyir. Allah nə deyir?: “Quran ayələrini düşünüb dərk etsinlər”-deyir Allah, yəni dərin-dərin düşünsünlər. “Və ağıl sahiblərinin də ondan ibrət götürməsi üçün sənə nazil etdik.” Hz. Süleyman (ə.s) deyir ki, şeytandan Allaha sığınıram. “O dedi: “Mən gözəlliyi (bu atları) Rəbbimin zikrindən dolayı sevirəm.”” Allah rizası üçün malı sevdiyini deyir. Sarayları, gözəllikləri, heyvanların gözəlliklərini.