Hörmətli Adnan Oktarın 26 yanvar 2011-ci il tarixli müsahibəsindən İsra surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Bir kərə Kamal, Türk İslam Birliyi bərabərdir İttihad-ı İslam, yəni müsəlmanların birliyi. Bu harada keçir? Quranın hər yerində keçir. Hara baxırsan bax. Bismillah, Quranın hər hansı bir ayəsini açıram, buyurun. Bismillah.

İsra surəsi, 4-cü ayə. Biz Kitabda İsrail oğullarına: “Siz yer üzündə iki dəfə fəsad törədəcəksiniz və olduqca təkəbbür göstərəcəksiniz”– deyə xəbər verdik.” 5-ci ayə. “İki fəsaddan birincisinin vaxtı gəldiyi zaman üstünüzə qüvvətli qullarımızı göndərdik. Onlar yurdunuzda gəzib dolaşıb sizi axtarırdılar. Bu, yerinə yetirilmiş bir vəd idi.” Bu, nədir? Allaha, İslama, Qurana zidd, yəni o dövrdəki Allahın hökmünü yerinə al-quranyetirməyən qövmə qarşı Allahın əks tədbir görməsidir. Sonra sizə onların üzərində yenidən qələbə qazandırdıq, var-dövlət və oğullarla sizə yardım etdik və sizin sayınızı çoxaltdıq. Yaxşılıq etsəniz, özünüzə yaxşılıq etmiş, pislik etsəniz öz əleyhinizə etmiş olursunuz. Sonuncu vədin vaxtı gələndə, üzünüzü qara etsinlər, birinci dəfə Qüdsdəki məscidə girdikləri kimi yenə də ora girsinlər və ələ keçirdikləri hər şeyi darmadağın etsinlər deyə düşmənlərinizi üstünüzə göndərdik.” Bu da 2019 tarixini verir. Bu Allahdan bir təhdiddir. Əgər dəccallıq etsəniz, mehdiyyəti sizin üstünüzə (bəla) göndərərəm”-deyir Allah. Buradakı izahat budur. Başa düşülməyəcək dərəcədə deyil. “Amma səmimi olsanız, Haqqa üz döndərsəniz, Allahı sevsəniz sizə bərəkət, bolluq və gözəllik verərəm” -deyir, Allah.