Hörmətli Adnan Oktarın 11 may 2011-ci ildəki müsahibəsindən Zumər surəsi ilə əlaqədar şərhləri.

ADNAN OKTAR: Zumər surəsi 22. Şeytandan Allaha sığınıram. “Allah, kimin sinəsini İslama açmışsa, artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, elə deyil?” deyir Allah. Nə gözəl, bax əbcədi tam 1990 tarixini verir şəddəsiz, şəddəli 2022. “Allah, kimin sinəsini İslama açmışsa,”yəni, kimə hidayət vermişsə-“artıq o, Rəbbindən bir nur üzərinədir, elə deyil?” əlbəttə ki, Risalə-i Nura da işarə var burada inşaAllah. “Lakin” deyir Allah, qurani-kərimdəccaliyyətə də işarə edir. Ayənin ikinci qismi dəccaliyyətdir. Birinci qismi mehdiyyət, ikinci qismi dəccaliyyətə işarə edir. “Lakin Allahın zikrindən (yana) ürəkləri qatılaşmış olanların vay halına.” “Məhv edəcəyəm dəccaliyyəti”deyir Allah. “Onlar, açıq-aşkar bir pozğunluq içindədirlər.” Yəni azğındırlar” deyir. Allah darvinist, materialist, ateist sistemə  işarə edir.