Adnan Oktarın Kaçkar telekanalında verdiyi canlı müsahibəsi (28 dekabr 2010)

Adnan Oktar: Fussilət surəsi, 36-cı ayə, şeytandan Allaha sığınıram; “əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə”, yəni şeytanın adamlarından, şeytana uyanlardan, şeytanın əmri altında olanlardan, şeytana gizli və ya açıq xidmət edənlərdən, iblisin ordusundan; cahil insanlar internetdə, radioda, televiziyada hər hansı bir yerdən bir vəsvəsə versə; müsəlmanların arasını vurmağa, müsəlmanların Türk-İslam Birliyi düşüncələrini yox etməyə cəhd etsələr, İslam Birliyini yox etməyə çalışsalar; sevgini, sülhü, qardaşlığı, məhəbbəti yox etməyə çalışsalar, müsəlmanları başı açıq, başı örtülü deyə fitnəyə salıb bir-birinə qırdırmağa çalışsalar, ələvi-sünni ayrı-seçkiliyi edib bir-birini qırdırmağa cəhd göstərsələr, yəni “şeytandan bir vəsvəsə gəlsə”, “dərhal Allaha sığın. Çünki O, eşidəndir, biləndir”, inşaAllah.

4