Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (4 dekabr 2011, 20:00)

Adnan Oktar: İndi mən açıqlayım, inşaAllah. Şeytandan Allaha sığınıram: İnsanlardan elələri vardır ki, Allaha bir ucundan ibadət edər”, məsələn, namazını qılmır, orucunu tutmur, lazım gəlsə yalan danışır. Bəs mövqeyin nədir? dedikdə. “Əlhamdulillah müsəlmanam” deyir, Allah bunu nəzərdə tutur. Allah: “Bir ucundan olmaz” deyir, “tam layiqincə müsəlman olun” deyir. Yaxud müsəlmanlarla birlikdə olmaq istəmir, ayrı olmaq istəyir. “Əgər özünə bir xeyir gəlsə, bununla kifayətlənər”, məsələn, pul gəlir, imkan gəlir; qəribə xoşbəxt olur, sevinir, 2952070-kuran-i-kerimşllphavalara uçur. Məsələn, istədiyi bir yeri qazanır sevinir. “Və əgər özünə bir fitnə üz versə”, yəni imtahan verdiyi zaman, insan bəzən çətinliklə qarşılaşa bilər, maddi çətinlik yaşaya bilər, əzabla qarşılaşa bilər, insanların pis sözünü eşidə bilər. Allah: “Üzüstə dönər” deyir. Məhz, müsəlman dönməməlidir, iradəli olmalıdır, güclü olmalıdır, qətiyyətli olmalıdır, həmişə Allahdan yana olmalıdır. “O dünyanı itirmişdir”, əgər üzüstə dönsə, deyir Allah, dünyanı itirmişdir, baxın dünya mənfəətlərini də itirər deyir. O dünya üçün dönür, Allah da: “Dünyanı itirdərəm” deyir, yəni hər hansı qazancı olmaz deyir Allah. İnsan, dünyaya döndükdə dünyanı qazanacağını zənn edər, qazanmaz deyir Allah, itirdərəm deyir. “Məhz, bu, ən böyük itkidir”, kəskin azğınlıqdır deyir Allah. “Zərəri faydasından daha yaxın olana tapınar” deyir baxın, “zərəri” zərər olan şey, faydasından, faydalı bəlli, “daha yaxın olana tapınar”, yəni özünü zərərə çəkər deyir, ona tapınar, zərərə təslim olar deyir. Allah: “Nə pis köməkçi və nə pis yoldaşdır” deyir.