Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (12 dekabr 2011, 22:00)

Adnan Oktar: Maidə surəsi, 87; “Ey iman gətirənlər deyir Allah, hamımıza, bütün müsəlmanlara xitab edir. Məzhəb ayrı-seçkiliyi etmir, bax, Allah; ey hənəfilər, ey şiələr, ey hənbəlilər, ey cəfərilər, nəqşibəndilər, o, bu demir. Nə deyir? “Ey iman gətirənlər” deyir, təkcə bir ümmətə, tək ümmətə xitab var Quranda. “Allahın sizin üçün halal etdiyi, baxın, “Allahın sizin üçün halal etdiyi gözəl şeyləri haram etməyin”. Siz nə edirsiniz? Gözəl şeyləri haram edirsiniz. Nə ilə? Xurafatla. İslamiyyəti məhv etdiniz, müsəlmanları məhv etdiniz, beş qəpiyə dəyməz insanlara əzdirirsiniz. Ağlınız yox oldu, Allah sizə hidayət versin. Kifayət etmir, məhv etdilər müsəlmanlığı, İslam aləmini, yəni bunlara hələ də kifayət etmir.

1