Adnan Oktarın Kahramanmaraş Aksu telekanalında verdiyi canlı müsahibəsi (13 dekabr 2010)

Adnan Oktar: Məsələn, bax, burada açdıq; dəccaliyyət var və mehdiyyət var. “Dəccaliyyət haradadır?” deyir. Sənin gözün kordursa, mən nə edim? Baxmırsan ki, Qurana. Onlar dedilər: “Öldüyümüz, torpaq və sümük olduğumuz zaman, həqiqətən, bizmi dirildiləcəyik?”” Bunu kim söyləyir? Dəccaliyyət söyləyir. Bax, Allah: “Xeyr, onlar, keçmişdəkilərin söylədiklərinin bənzərini söylədilər”. Məsələn, müsəlmanlığı, Quranı, İslamı necə qiymətləndirir? “Mifoloji məlumatdır” deyir, “bu” deyir. Marksizm, Leninizm necə söyləyir; “mifologiya” kommunizmdemirmi İslam barədə? Quran eyni şeyi söyləyir. Marksizm, Leninizm, darvinizm, materializm nədir? Dəccaliyyətdir. Quran dəccaliyyəti izah edir və Allah: “Onlara cadu edilib” deyir, “cadu edir” deyir. “İnsanlar cadunun təsiri altına düşdü” deyir. Allah müsəlmanlara, İslama inananlara, dünyadakı insanlara səslənir. Allah: “O zaman, necə olur ki, ovsunlanırsınız?” deyir, “cadunun təsiri altına düşürsünüz?” deyir. Allah: “Dəccalın cadusuna etiraz edin” deyir, “müqavimət göstərin” deyir, “cadunun təsirindən xilas olun” deyir. Bax: “Bu təhdid, bizə və bizdən əvvəlki atalarımıza da edilmişdi; bu, keçmişlərin uydurma nağıllarından başqa şey deyil”. Aç materialistlərin, Marksistlərin kitablarını; eynidir, sözbəsöz belədir. Eynisini söyləyirlər. Nə deyirlər? “Qiyamət təhdidi keçmiş dövrlərdə, ən qədim tarixi dövrlərdə də həmişə mifoloji hadisə kimi edilmişdir. Bu mifologiyadan qaynaqlanan uydurmadır. Belə şey yoxdur” deyirlər.