Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (3 noyabr 2011, 20:00)

Adnan Oktar: Nəhl surəsi, 116. Baxın, Allah xurafatçılara belə xitab edir: “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən”, var ha, bütlərdən uydurmalar, xurafatlar toplayırlar, gecə-gündüz televiziya ekranlarına çıxıb xurafat danışırlar. Baxın, Allah nə deyir: “Dilinizin uydurduğu yalana əsasən”, xurafatlara əsasən, bu halaldır, o haramdır deməyin”, televiziya ekranına çıxıb: “Hər şey haramdır, hər şey haramdır” deyir, “bu halaldır deyir, bu haramdır” deyir, nəyə əsasən? Xurafata əsasən. Qurana əsasənmi? Xeyr. Baxın, Allah: “Çünki Allaha qarşı yalan uydurmuş olarsınız” deyir, “şübhəsiz ki, Allaha qarşı yalan uyduranlar qurtula bilməzlər”. Allah bəlalarını verir, sürünürlər, əzilirlər, elə deyil?383141_247287252008571_897306617_n_493356696383

Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (12 dekabr 2011, 22:00)

Adnan Oktar: Bax, Allah Nəhl surəsi, 116-da deyir, şeytandan Allaha sığınıram:Dilinizin uydurduğu yalana əsasən”, xurafatçılıq var ha, uydurduğu yalana əsasən bu halaldır, o haramdır deməyin”. Sən nə edirsən? Mənə, bu halaldır, o haramdır deyə başa salırsan. Qurandan dəlil gətirə bilirsənmi? Yox, Qurandan dəlil yoxdur, xurafatdan dəlil var.