Adnan Oktarın A9 telekanalındakı canlı söhbəti (2 dekabr 2011, 20:00)

Adnan Oktar: “Şübhəsiz ki, aranızda asta hərəkət edənlər var. Məsələn, İslamı təbliğ etməyə yanaşmır, Allah yolunda qazanc əldə etməyə yanaşmır. Daha çox özünə qulluq etdirən, özünü inkişaf etdirən, yəni belə malını-mülkünü artırmağa çalışan, müsəlmanlardan nəsə qopartmağa çalışan, müsəlmanların imkanlarını sonuna qədər Quranqəsb etməyə çalışan ruh halına sahib olurlar. “Əgər, sizə müsibət üz versə, yəni hücum edilsə, bir şey olsa, “”doğrusu Allah, mənə nemət bəxş etdi, çünki onlarla birlikdə olmadım” deyər”. Qaçdı ha, gedir ha, “yanlarında olsam, Allah bəla verəcəkdi. Bax, Allah məni qorumuşdur, nə gözəl, uzaqda qaldım” deyir. Nisa surəsi, 72.