Adnan Oktarın Kaçkar telekanalında verdiyi canlı müsahibəsi (15 dekabr 2010)

Adnan Oktar: De: “Hamı gözləyir, siz də gözləyin. Məsələn, biz, hamımız Mehdi (ə.s)-ın çıxışını gözləyirik. İsa Məsih (ə.s)-ın gəlişini gözləyirik, “siz də gözləyin”. Biz də onlara, yəni dəlalətə əhlinə və fırıldaqçı dəstəsinə, siz də gözləyin deyirik. Siz sonunda, kimin dosdoğru yol sahibi olduğunu və kimin haqq yola yönəldiyini, çox yaxında biləcəksiniz!” Tam 2023 tarixini verir. Cümhuriyyətin yüzüncü ili, quruluşunun yüzüncü ili. Gurul-gurul İslam Birliyinin, Türk-İslam Birliyinin qurulduğu il olacaq, inşaAllah.