Adnan Oktarın Gaziantep Olay telekanalında verdiyi canlı müsahibəsi (7 dekabr 2010)

Adnan Oktar: Təğabun surəsi, şeytandan Allaha sığınıram, “Allah icazə vermədən (heç kimə) hər hansı müsibət üz verməz”, yəni: “Allah əvvəldən hazırlamadan, əvvəldən hazır olmadan bir insana heç bir müsibət üz qurani-kərimverməz” deyir. “O, mütləq daha əvvəldən Allah tərəfindən təqdir edilmişdir” deyir, ona görə olar deyir. İnsanlar “bu haradan çıxdı, necə oldu” deyirlər ha. Belə şey yoxdur, yəni mütləq əvvəldən Allah tərəfindən təqdir edilmiş olur və Allahın məlumatı daxilində xeyir və hikmətlə yaradılır. Allah icazə vermədən (heç kimə) hər hansı müsibət üz verməz. Kim Allaha iman gətirsə, onun qəlbini hidayətə yönəldər”. Kim Allaha iman gətirsə, onun qəlbini hidayətə yönəldər. Yəni Quranı, İslamı yaşamaq ruhuna yönəldər. “Allah, hər şeyi biləndir”, yəni dünyadakı bütün elmləri, insanların bilmədiyi bütün elmləri də, hər şeyi, hər cür elmi biləndir.